Hon ska driva Skellefteå kommuns hållbarhetsarbete

Karriär Skellefteå kommun värvar Karin Degerfeldt som ny hållbarhetsstrateg. I sin nya roll blir hon en slags "personlig tränare" som ska samla in och höja kompetensen kring hållbarhetsfrågorna.

Hon ska driva Skellefteå kommuns hållbarhetsarbete
Karin Degerfeldt blir Skellefteå kommuns nya hållbarhetsstrateg.

I sin nya roll kommer Karin Degerfeldt leda och samordna det övergripande hållbarhetsarbetet i Skellefteå kommun genom att samla in och höja kompetensen kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

– Det pågår redan ett omfattande arbete med olika satsningar och projekt men vi behöver både öka tempot och se helheten av hur en hållbar utveckling sker. Det här är inget arbete som en person gör utan hela samhällets resurser behöver mobiliseras och samverka. Jag hoppas kunna katalysera och inspirera till detta arbete. När Skellefteå växer är klimatfrågorna givetvis jätteviktiga och här behöver en hel del fokus ligga, säger Karin Degerfeldt i ett uttalande.

Helt ny tjänst

Rollen som hållbarhetsstrateg är ny och har enligt kommunen inrättats för att hållbarhetsarbetet ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt i takt med att Skellefteå kommun växer.

Karin Degerfeldt arbetar för närvarande som Funktionschef på Samhällsbyggnad. Hon tillträder sin nya tjänst 1 oktober 2022. Organisatoriskt ligger tjänsten inom avdelningen för kommunikation på kommunledningskontoret.

– Jag ser verkligen framemot att Karin börjar här och det viktiga jobb hon ska utföra, säger Gabriella Hahr Werkmäster, kommunikationschef i ett uttalande.

– Jag blir en slags personlig tränare i hållbarhet för hela organisationen där min uppgift bland annat blir att samla in och höja kompetensen kring de här frågorna, säger Karin Degerfeldt.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.