Här testkörs det 838 meter långa godståget

Transporter I söndags genomfördes en unik tågtransport. Ett fullastat godståg med 838 meters längd kördes från Malmö till Frövi.
Testet är en del i planen att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg.

Här testkörs det 838 meter långa godståget
Tåget innehöll 24 vagnar. Foto: Kasper Dudzik

För första gången på många år har ett 838 meter långt fullastat godståg provkörts på svensk järnväg. Det var Coop, tillsammans med Trafikverket och TX Logistik som genomförde testet.

Fakta

Testkörningen

Tåglängd: 838 meter, 72 vagnar. Coop-tåget körs i normala fall med maxlängd 635 meter.

Vagnvikt: 2 024 ton.

Last: 48 lastbilssläp, jämfört med normalt 36 lastbilssläp.

Aktörerna: Trafikverket, tågoperatören TX Logistik och Coop genomförde gemensamt provkörningen.

Källa: Coop, Trafikverket

Tåget innehöll 24 vagnar med 48 lastbilssläp, att jämföra med Coops normala tåg med 18 vagnar med 36 lastbilssläp. Körningen innebar därmed en kapacitetsökning med 33 procent.

Målet: att öka järnvägstransporterna

Tåget var lastat med Coops matvaror som kördes från Malmö till Frövi. Testet är en del av det nationella utvecklingsarbetet för att flytta mer gods från väg till järnväg.

Peter Rosendahl. Foto: Coop Sverige

– På Coop har vi kört mat och andra varor på tåg sedan 2009. Idag går över 30 procent av våra transporter på tåg i Sverige men vi vill köra ännu mer på järnväg.  Ett effektivt sätt att öka transporterna vore att få tillstånd att köra längre tåg, därför var det viktigt för oss att delta i det här testet, säger Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik.

Förhoppning om att kunna förlänga tågen

Tågtransporterna innebär att Coop årligen undviker närmare 17 000 lastbilstransporter, motsvarande utsläpp av koldioxid med 9 600 ton eller 20 procent av den klimatpåverkan Coop mäter och rapporterar varje år.

– Vi har en god dialog med Trafikverket om hur vi skulle kunna öka mängden transporter på järnväg. För vår del vore det ett effektivt sätt att få förlänga våra tåg och därmed köra mer gods på de avgångar vi redan har. Vi har goda förhoppningar om att vi inom en snar framtid kommer få möjlighet att förlänga våra tåg, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.

Mätte bromssträckan

Michel Gabrielsson. Foto: Trafikverket

– Att köra längre tåg ger ett avsevärt lyft för den klimatsmarta järnvägen. Det är kostnadseffektivt och möjliggör konkurrens med lastbil på en extremt konkurrensutsatt marknad, säger Michel Gabrielsson projektledare på Trafikverket.

Syftet med provkörningen var att mäta bromsprestanda med cirka 835 meter tåglängd, som underlag för att kunna tillåta denna tåglängd i ordinarie trafik.

Marschfart var 100 km/h, och bromsprov från flera olika hastigheter gjordes på utvalda platser.

Efter att det kommit fram till Frövi delades tåget upp för att köra vidare till Coops varuterminal i Bro.

Testkörning av liknande tåg i Tyskland

En testkörning med ett 832 meter långt tåg genomfördes redan förra året från Maschen i Tyskland till Malmö, men då bara i 100 km/h.

En annan skillnad är att helgens tåg drogs av ett 4-axligt lok, som är vanligt förekommande, medan testtåget förra året drogs av ett tyngre 6-axligt lok.

Tillåten längd i Sverige dag är 630 meter

I dag tillåter Trafikverket endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna, med undantag för exempelvis Malmbanan mellan Narvik och Luleå där tågen får vara 750 meter långa.

Långa tåg tillåts i flera länder exempelvis i Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike.

EU har dessutom beslutat att trafikering av minst 740 meter långa tåg ska vara möjligt på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) senast 2030.

Ska genomföra fler tester

Trafikverket planerar för fortsatta tester i Sverige, inklusive ytterligare bromsprov, för att visa på möjligheten att öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg.

 

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.