Så fortsätter du använda GRI när CSRD träder i kraft

Hållbarhetsredovisning Företag som redan rapporterar enligt GRI Standards kan fortsätta använda sina befintliga rapporteringsmetoder för att uppfylla CSRD-kraven. Det är budskapet från Global Reporting Initiative som nu släpper flera verktyg för att hjälpa företag med CSRD-efterlevnaden.

Så fortsätter du använda GRI när CSRD träder i kraft
Peter Paul van de Wijs, chief policy officer på GRI. Foto: GRI

Företag som redan rapporterar enligt GRI Standards kan fortsätta använda sina befintliga rapporteringsmetoder för att uppfylla kraven i European Sustainability Reporting Standards, ESRS. ESRS är den standard som ligger bakom EU:s nya regler för hållbarhetsredovisning, Corporate Susteinability Reporting Directive, CSRD. Det meddelar organisationen bakom världens mest använda redovisningsramverk, Global Reporting Initiative, som nu lanserar verktyget ”GRI and Sustainability Reporting in the EU Q&A”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det nya Q&A-verktyget utforskar hur GRI Standards, ESRS, och IFRS Sustainability Disclosure Standards passar ihop och hur väsentlighetsanalyserna skiljer sig åt mellan de olika standarderna. Publikationen är en del av de resurser som GRI tagit fram för att hjälpa företag att anpassa sig till de nya rapporteringskraven under EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.

För att hjälpa GRI Standards-användare att klara kraven i ESRS har GRI också sedan tidigare tagit fram ett antal verktyg. Bland annat erbjuder organisationen ett interoperabilitetsindex och en fullständig kartläggningstabell för att som mappar GRI mot ESRS. Man har också tagit fram utbildningskurser och rapporttjänster för att hjälpa GRI-rapporterande företag att möta CSRD-reglerna. I maj 2024 publicerades också ”CSRD Essentials”, en gratisresurs som täcker nyckelfrågor kring implementeringen av det nya EU-direktivet.

GRI har samarbetat med EFRAG, den grupp som utvecklat ESRS-ramverken, för att säkerställa att de nya ramverken är kompatibla med GRI Standards. GRI berättar också att man slutit ett så kallat ”memorandum of understanding”, ett samförståndsavtal, med EFRAG som slår fast ett fortsatt samarbete vilket enligt GRI garanterar att GRI Standards förblir relevant för europeiska företag.

– De flesta stora företag, både inom EU och på andra platser, rapporterar redan med GRI. Det är betryggande att de kan tillämpa sina befintliga rapporteringsrutiner för att uppfylla ESRS-kraven. Vårt pågående samarbete med Efrag framtidssäkrar relevansen av GRI-standarderna inom EU, medan våra bredare engagemang med IFRS Foundation och andra jurisdiktioner förstärker fördelarna med GRI-rapportering på global skala, säger GRI:s chief policy officer, Peter Paul van de Wijs, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.