FAR: Så ska CSRD-rapporterna granskas

Hållbarhetsredovisning Trots att CSRD-kraven gäller flera företagen har EU inte beslutat hur revisorerna ska granska företagens hållbarhetsredovisningar. Nu har det dock tagits fram svenska rekommendationer som ska gälla under övergångsperioden.

FAR: Så ska CSRD-rapporterna granskas
Foto: Adobe Stock

Trots att CSRD trädde i kraft den 5 januari 2023 och att många företag ska börja tillämpa de nya kraven för räkenskapsår som startar från 1 juli 2024 finns det inga besked från EU hur de nya hållbarhetsrapporterna ska granskas av revisorer. Här väntas besked från EU först i oktober år 2025 och till dess får medlemsstaterna tillämpa egna, nationella standarder. En sådan standard har nu Föreningen för Auktoriserade Revisorer, FAR, tagit fram. De nya rekommendationerna går under namnet RevR 19 och tanken är att de ska vägleda Sveriges revisorer under övergångsperioden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

RevR19 finns tillgänglig för FAR:s medlemmar på organisationens hemsida och inkluderar krav enligt EU-direktivet CSRD och dess standard ESRS och att revisorn ska granska företagets hållbarhetsinformation, inklusive dubbel väsentlighetsanalys enligt ESRS och att redovisningen efterlever artikel 8 i EU:s gröna taxonomiförordning. FAR berättar att det i RevR 19 finns tydliga exempel på granskningsberättelser med omodifierade uttalanden. Exempel på modifierade uttalanden kommer att publiceras senare under 2024.

Arbetet med rekommendationernahar pågått sedan hösten 2023 och har remitterats till revisionsbyråer, myndigheter och näringsliv och antogs av FAR:s styrelse den 18 juni. FAR berättar att EU-kommissionen under övergångstiden kan komma att publicera egna vägledningar, och att justeringar av RevR19 i så fall kan komma att behövas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.