Balansgången: Här är företagen med mest rättvisande hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation Hållbarhetskommunikation handlar om att på ett rättvisande sätt berätta om företagets hållbarhetsarbete. Det gäller att vare sig överdriva eller underdriva prestationerna. Nu finns ett nytt index över vilka storbolag som klarar balansgången bäst.

Balansgången: Här är företagen med mest rättvisande hållbarhetskommunikation
Foto: Adobe Stock

En ny analys som studerat 600 000 kommunikationsdokument från de 200 största företagen i USA och Storbritannien konstaterar att det finns ett stort gap hos många företag mellan vad de gör inom hållbarhetsområdet och vad de kommunicerar. Enligt analysen, som gjorts av organisationerna Connected Impact och Ringer Sciences, så är det inte bara så att företag överdriver sitt hållbarhetsarbete i sin hållbarhetskommunikation. Nästan lika vanligt är det att företag dämpar sin hållbarhetskommunikation av rädsla för att bli anklagade för greenwash.

Analysen slår fast att gapet mellan företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikationen behöver minska, oavsett om det handlar om överdrifter eller underdrifter. Här konstateras också att de företag som har små gap mellan prestation och kommunikation är de företag som har högst förtroende inom hållbarhetsområdet. Rapportförfattarna skriver att transparens är avgörande för att bygga förtroende mellan företag och deras intressenter och att företag som är öppna med sina åtgärder inom miljö, social hållbarhet och styrning bygger starkare relationer med investerare, konsumenter och anställda.

Begreppet greenhushing beskriver när företag väljer att inte publicera detaljer om sina klimatmål eller planer för att undvika granskning och anklagelser om greenwashing. I analysen framgår att flera av de granskade företagen är rädda för att deras hållbarhetsinsatser ska ses som otillräckliga eller missvisande, vilket leder till att de undviker att kommunicera dessa insatser alls.

I rapporten finns också ett index som visar företagens balans mellan hållbarhetsprestation och hållbarhetskommunikation. Här lyfts ett antal bolag som rapportförfattarna menar har en god balans mellan hållbarhetskommunikationen och faktiska hållbarhetsprestationer. Bland de bästa bolagen på miljöområdet nämns amerikanska Amazon och brittiska Lloyds Banking Group. Inom det social området nämns bland annat amerikanska Nike och brittiska Kingfisher och inom området styrning nämns amerikanska Walt Disney och brittiska Schroders.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.