Fyra Globen – så mycket matavfall slänger svenskar

Avfall & Återvinning Det samlade matavfallet i Sverige under ett år skulle kunna fylla globen fyra gånger om. Det visar rapporten Matavfall i Sverige 2018. Miljö & Utveckling tipsar om fem böcker för dig som vill minska ditt matsvinn.

Fyra Globen – så mycket matavfall slänger svenskar
Foto: Adobe Stock

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en matavfallsrapport.

Den visar att svenskar i snitt slängde 133 kilo matavfall per person under 2018.

Totalt slängdes 1,3 miljoner ton mat 2018, ungefär 4 procent mer än 2016. Skillnaden beror främst på att en ny beräkningsmetod visar att livsmedelsbutiker kastar mer mat än man tidigare uppskattat.

– En del matavfall går inte att undvika, som skal, kaffesump och ben från kött eller fisk. Men nästan hälften av det som hushållen kastar är matsvinn, exempelvis rester som skrumpen frukt och mögligt bröd. Det är mat som hade kunnat ätas om den hade hanterats rätt, säger Tova Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mest avfall från hushållen

Hushållen slänger ojämförligt mest matavfall – hela 70 procent. Livsmedelsbutiker och jordbruk, som kommer på andra och tredje plats, ligger en bra bit efter med 8 respektive 7 procent.

Storkök, restauranger och livsmedelsindustri slänger ännu mindre mat.

Mat i avloppen

Rapporten visar att enbart svenska hushåll fyller Globen tre gånger om med sitt matavfall. 26 kilo mat per person hälls dessutom ut i avloppen.

13 kilo matsvinn per person beräknas hamna i hushållens soppåsar eller kompost varje år.

– En tredjedel av världens mat slängs och som rapporten visar har vi stora mängder matavfall även i Sverige. För att komma tillrätta med problemet måste vi veta vad vi slänger och varför. Samarbete längs hela livsmedelskedjan behövs för att få till en positiv förändring, säger Tova Andersson.

Påverkar klimatet

Klimat- och miljöpåverkan är stor från livsmedelssektorn. Enligt rapporten kommer 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan från livsmedelshanteringen.

Dessutom påverkar jordbruket miljön genom övergödning. Högst klimat- och miljöpåverkan har kött och mejeriprodukter.

Laga mat på rester

De senaste åren har allt fler böcker, guider och matrecept på rätter gjorda av rester släppts.

Att laga mat av rester kan minska varje hushålls matsvinn mycket. Nedan listar redaktionen några böcker med tips på hur du kan minska ditt matsvinn.

5 tips på böcker om matsvinn och recept

Sluta släng : Enkla sätt att slippa matsvinn

Rädda maten! : manual för minskat matsvinn

Fakta om matsvinn

Fester med rester : gott och nytt av det som blev över

100 sätt att rädda maten

Läs hela rapporten här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.