Experten om regeringens cirkulära förslag: ”Risk att kläder börjar mögla”

Cirkulär ekonomi Regeringen behöver ställa tydligare krav i förslaget om cirkulär textilhantering, annars riskerar mängder av kläder och textiler att kasseras. Det menar Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.
– Risken med sämre utformade system är att kläderna börjar mögla eller lukta surströmming. Då är de värdelösa, säger han.

Experten om regeringens cirkulära förslag: ”Risk att kläder börjar mögla”
Markus Danell, Wargön Innovation. Foto: Adobe Stock/Pressbild.

I en rad artiklar har Miljö & Utveckling rapporterat om regeringens promemoria ”Cirkulär hantering av textil och textilavfall” som innebär att textilier från och med den 1 januari 2025 ska samlas in separat från hushållen, på samma sätt som till exempel papper, glas, plast och metall.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Promemorian har fått kritik från flera håll, bland annat för att lägga ansvaret för insamlingen på kommunerna. Enligt kritikerna riskerar det att leda till ökad miljöpåverkan då det kan bli en svår uppgift för många kommuner.

Önskar tydligare krav

Markus Danell, verksamhetsledare på innovationsanläggningen Wargön Innovation, ser dock inte på kommunernas ansvar som ett problem, utan poängterar att kommunerna redan har ansvaret över textilinsamling. Däremot anser han att kraven behöver bli tydligare och gå betydligt längre, inte minst vad gäller insamlingskravet.

– Där finns det ingen styrning, utan promemorian lämnar det helt fritt för kommunerna att själva forma ett insamlingssystem. Man kan i princip sätta upp en flyttlåda i receptionen och säga att nu finns det en insamling. Risken med sämre utformade system är att kläderna börjar mögla eller lukta surströmming. Då är de värdelösa, säger han.

”Textil är en värdefull och ömtålig vara”

Markus Danell

För att komma till rätta med det menar han att det behövs en tydligare styrning mot en ”kanske något dyrare” insamling, men som bevarar materialets värde.

– Textil är en värdefull och ömtålig vara som behöver hanteras säkert från fukt och lukt. Lyckas man med det sparar man in pengarna på en dyrare insamling väldigt fort, säger han.

Vidare lyfter han att de efterföljande stegen i den cirkulära kedjan behöver kartläggas, där han menar att insamling behöver hänga ihop med hantering, sortering och värdering av textil.

– EU:s avfallshierarki vill styra mot att återbruka så mycket som möjligt. Det innebär att vi behöver en ny form av infrastruktur i hela ledet. Men även där finns en otydlighet kring hur långtgående kommunernas ansvar är. Ställer man inga krav får vi en stor variation, där ambitiösa kommuner gör bra ifrån sig men mindre ambitiösa kommuner gör sämre ifrån sig, säger han.

Efterlyser tydligare målstyrning

Vidare anser Markus Danell att regeringens förslag bör innehålla tydligare målstyrning.

– Nu finns det inga mål som myndigheterna kan följa upp, varken kring hur mycket kommunerna ska samla in, hur mycket ska de rapportera eller vad händer om de inte samlar in tillräckligt mycket, säger han.

Slutligen anser han att förslaget bör omfatta insamling av skor. Detta då skoinsamling kommer att ingå i den kommande revideringen av EU:s avfallsdirektiv, som regeringens förslag är tänkt att anpassas efter.

– Det kommer bli förvirrat för hushållen. Att man 2025 och 2026 inte ska lämna in skor, men däremot göra det 2028. Därför borde man också införliva skor i förslaget. Det viktiga är att det ska vara lätt att göra rätt, avslutar Markus Danell.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.