Textilbranschen: Risk att kläderna läggs på hög

Cirkulär Ekonomi Regeringens lagförslag om cirkulär hantering av kläder och textil möter hård kritik från branschen.

Textilbranschen: Risk att kläderna läggs på hög
Foto: Adobe Stock

Regeringens promemoria ”Cirkulär hantering av textil och textilavfall” möter hård kritik från flera håll. Ofullständigt enligt miljörörelsen, risk för att sorteringen uteblir och fel att kommuninvånarna ska betala lyder delar av kritiken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt regeringens promemoria måste textilier från och med den 1 januari 2025 samlas in separat från hushållen på samma sätt som till exempel papper, glas, plast och metall sorteras i dag. Enligt regeringens förslag är det kommunernas ansvar att informera och uppmuntra invånarna att sortera och lämna sina textilier. Det ska sedan också vara kommunernas ansvar att sköta insamlingen och hanteringen av textilierna.

Just kommunernas ansvar är det som kritiseras hårdast av flera textil- och klädföretag. Många tycker också att det är kontraproduktivt med ett lagkrav innan EU-kommissionens kommande förslag om producentansvar presenteras.

”Hemtex ställer sig positivt till separat utsortering av textilavfall för en cirkulär hantering av textil, men har svårt att se hur 290 individuella kommuner ska kunna ta ett tillräckligt ansvar för att uppnå en cirkulär och resurseffektiv textilhantering. Det finns därför risk att miljönyttan går förlorad i det förslag som regeringen lagt fram”, skriver Hemtex.

Branschorganisationen Svensk Handel anser att regeringens lagförslag är oklart utformat och att det inte är tydligt hur återbruk ska främjas, vad textilavfall är, hur aktörerna ska insamla och sortera, samt vad som ska hända med det textilavfall som omhändertagits. Man är också kritisk till att kommunerna ska ha ansvaret.

”Lagförslaget innebär en risk att olika insamlings- och sorteringslösningar skapas, som i ett senare skede ska harmoniseras i ett nationellt producentansvar, med onödiga ökade administrativa bördor och kostnader som följd”, skriver organisationen.

Kappahl ser en risk för att den föreslagna lagstiftningen blir en bromskloss för den stora omställningsresa som klädbranschen enligt företaget just nu är inne i.

”Vi ser en risk i att regeringen i förslaget endast ställer krav på insamling på kommunerna, och inte anger eller specificerar vad de insamlande textilierna ska användas till. Detta kan leda till att textilier bara läggs på hög och möglar.”

Kappahl skriver också att det finns en stor potential i att olika aktörer samlas för att utveckla vad som ska göras med de insamlade textilierna.

Miljörörelsens kritik mot förslaget är bredare och sträcker sig längre än kommunernas ansvar. Naturskyddsföreningen tycker till exempel att förslaget i sin helhet är ofullständigt.

”Överproduktion och konsumtion av textiler medför idag stora miljöproblem. Enligt förslaget kräver dessa utmaningar genomgripande förändringar som ligger i linje med den europeiska gröna givens ambition att tillväxten ska vara hållbar, klimatneutral, energi- och resurseffektiv samt att den ska respektera naturen och fokusera på en cirkulär ekonomi. Med vetskap om dessa stora utmaningar och möjligheter för den cirkulära ekonomin finner Naturskyddsföreningen förslaget i sin nuvarande form ofullständigt”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.