EU-svepet: Klimatfokus när EU sliter sig loss från rysk energi

EU Den gröna omställningen står i fokus när EU ska slita sig loss från den ryska oljan och gasen. Samtidigt lanserar kommissionen en ny kampanj om biologisk mångfald för ungdomar samt uppmanar allmänheten att tycka till om deras arbete med att utveckla solenergin. Det är punkterna i veckans EU-svep.

EU-svepet: Klimatfokus när EU sliter sig loss från rysk energi
Den gröna omställningen i fokus när EU sliter sig loss från den ryska gasen.

Ny klimatkampanj ska stärka ungdomars röster

För att mobilisera europeiska ungdomar inför FN:s konferens om biologisk mångfald lanserar EU kampanjen The Green Track. Syftet med initiativet är att stärka unga personers röster och engagera dem i genomförandet av den gröna given.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kampanjen, som är skapad av och för ungdomar, byggs runt 30 olika evenemang med teman om allt från biologisk mångfald och cirkulär ekonomi till hållbart mode och naturnära skogsbruk.

The Green Track anordnas i samarbete med The Global Biodiversity Youth Network (GYBN). Kampanjen är ett av flaggskeppsinitiativen under det europeiska ungdomsåret 2022, som ska hjälpa ungdomar att bygga upp en grönare framtid.

Kom till kampanjen här. 

Tyck till om solceller – hjälp EU att nå målen i den gröna given

Nu har du chansen att hjälpa EU-kommissionen i deras arbete med att utveckla solenergi. I ett samråd uppmanar de experter och allmänheten att svara på frågor om solceller

Bakgrunden är att EU-kommissionen förra sommaren lade fram ett omfattande lagstiftningspaket för att nå en del av målen i den europeiska gröna given. Bland annat ska EU under 2022 utveckla en strategi för solenergin. Detta som ett steg för att nå den europeiska gröna givens klimat – och energimål.

Redan nu finns tre huvudmål med strategin. De är att påskynda utbyggnaden av solenergi, att säkerställa trygg försörjning av hållbara solenergiprodukter och att maximera solenergins socioekonomiska fördelar.

Syftet med samrådet är att fylla i eventuella luckor i strategin. Det är möjligt att lämna synpunkter till och med 12 april.

Lämna dina synpunkter här. 

Fokus på grön omställning när EU sliter sig loss från rysk energi

På tisdagen meddelade EU-kommissionen att de har som ambition att minska importen av rysk energi med två tredjedelar innan årsskiftet, samt göra sig oberoende från rysk gas och olja innan 2030. Budskapet under presskonferensen var tydligt: Fokuset för att ställa om måste ligga på klimatet.

Planen, som kommissionen på engelska kallar för Repower EU, har varit på gång ett längre tag och skulle egentligen lagts fram förra veckan. Men i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina tvingade kommissionen att uppdatera planen med än mer fokus på att göra sig oberoende av energi från Ryssland.

”Måste vara snabbare”

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, skriver på Twitter:

”Vi är för beroende av ryska fossila bränslen. Vi måste särkerställa en tillförlitlig, säker och överkomlig energiförsörjning till europeiska konsumenter. Med den europeiska gröna given vet vi hur vi ska ta oss dit. Men vi måste vara snabbare. Det är var Repower EU handlar om.”

Två ben

Men vad innehåller Repower EU? Enligt kommissionen står planen på två ben:

Det första benet handlar om att utöka importen av naturgas från icke-ryska leverantörer med hjälp av pipelines (LNG), att fördubbla produktionen av biometan genom att bland annat hjälpa bönder att bli energiproducenter samt öka produktionen av förnybart väte.

Solceller del av lösningen

Parallellt med det föreslår EU att man installerar ”miljontals fler” solcellspaneler på taken till byggnader, fördubblar installationsakten för värmepumpar under de kommande fem åren samt ökar vinkraftskapaciteten till havs.

I planen ingår även åtgärder för att hjälpa de mest utsatta hushållen och företagen att betala sina elräkningar – åtgärder som enligt EU kommer presenteras längre fram i vår.

Läs mer om Repower EU här. 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.