IPCC:s klimatrapport i 12 punkter

Krönika För alla som vill göra skillnad för klimatet, är IPCC:s sjätte forskningssammanställning inom klimateffekter, anpassning och sårbarhet ett formidabelt verktyg. Här är de 12 mest centrala punkterna i rapporten, med exakt källa så att du kan använda dig av dem i klimatarbetet! Det skriver Miljö & Utvecklings krönikör Mattias Goldmann.

IPCC:s klimatrapport i 12 punkter
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

1. Allvar

”Any further delay in concerted global action will miss the brief, rapidly closing window to secure a livable future”. Denna extrema tydlighet har vi aldrig sett förut; agerar vi inte nu så är själva vår existens hotad. Det är inte en domedagsprofet utan den ledande expertisens slutsats av över 34 000 vetenskapliga artiklar och rapporter om klimatet. (SPM.D.5.3)

2. Irreversibla tröskeleffekter

För första gången är IPCC nu tydliga med att vissa klimateffekter är irreversibla och att vi kan passera trösklar som resulterar i ytterligare ökade utsläpp. Det gäller till exempel utsläpp av metan från tidigare permafrost. (SPM.B.6)

3. Effekterna kan minska

Fakta

Här hittar du punkterna i dokumenten

SPM= Summary for Policy Makers

AR = Assessment Report A, B…

Indelning

A: övergripande

B: Observed and Projected Impacts and Risk

C: Current Adaptation and its Benefit

D: Climate Resilient Development.

Siffrorna därefter anger kapitel och avsnitt.

Även om klimateffekterna inte längre kan undvikas, kan handling i närtid som begränsar temperaturhöjningen till nära 1.5 grader kraftigt minska förlusterna för mänskliga system och ekosystem. (SPM.B.3)

4. Kostnaderna

Klimatförändringarnas kostnader stiger icke-linjärt och plötsligt. Bristen på samstämmig forskning och enhetlig metodik gör att IPCC inte anger intervall, men de slår fast att många lösningar inte längre är möjliga bortom 1.5 graders temperaturhöjningar, och att hela sektorer inom ekonomin, som jordbruket, slås ut i delar av världen bortom två grader. (SPM.B.4.6).

5. Allt hänger ihop

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Det finns målkonflikter mellan hållbarhetsmålen, men synergierna är fler och starkare. För att klara de globala utvecklingsmålen, SDG:erna, måste vi hejda klimatförändringarna. Det gäller inte minst kampen mot fattigdom och svält, som hotas av ökad förekomst av extremväder (SPM.B.1.3)

6. Missanpassning

Begreppet ”maladaptation” är centralt i den nya IPCC-rapporten; sådan klimatanpassning som fungerar bra vid låga temperaturhöjningar men kan drabba oss när det blir varmare. Ett exempel är vallar mot stigande havsnivåer som om de är fel utformade kan stänga inne regnvatten och orsaka översvämning, ett annat är monokulturer för biobränslen. (SPM.C.4.2).

7. Hälsoeffekterna är här

Medan klimatångest och liknande begrepp tidigare kan ha setts som spekulativa, slår IPCC nu fast att allt fler drabbas både fysiskt och psykiskt av klimatförändringarna, särskilt kopplat till hetta. I städerna förvärras effekterna av föroreningar av stigande temperaturer. (SPM.B.1.4).

8. Energiförsörjningen

Diversifierad energiförsörjning minskar sårbarheten. IPCC pekar nu tydligt ut vissa energislag som lämpliga för att bättre klara ett förändrat klimat; vind, sol och småskalig vattenkraft beroende på kontext. Det bör kombineras med en mer robust infrastruktur för överföring och ökade insatser för att styra efterfrågan (SPM.C.2.10).

9. Anpassningsgapet är stort och ökar

Det finns långt mer pengar för utsläppsminskning än anpassning, och anpassningsmedlen är nästan bara statliga. Kostnaderna för anpassning beräknas öka snabbt, samtidigt som statsfinanserna ansträngs av att BNP minskar när klimatet ändras, särskilt i utvecklingsländer (SPM.C.3.2).

10. Ekosystem nära kollaps

Många ekosystem är nära gränsen för sin förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat; vissa korallrev, kustnära våtmarker, alpina och polära områden och regnskogar. Ansträngda eller utslagna ekosystem minskar möjligheten att hejda klimatförändringarna med naturbaserade lösningar (SPM.C.3.3).

11. Resiliens i staden

Det behövs akuta beslut om att anpassa befintliga byggnader, infrastruktur och markanvändning till ett förändrat klimat – och att göra rätt från början när man bygger nytt (SPM.D.3.1)

12. Skydda ekosystemen

Skydda 30-50% av all mark, sjöar och hav. Det krävs för att upprätthålla biodiversitet och ekosystemens resiliens, vilket kan mildra klimatförändringarna och bidra till anpassningen (SPM.D.4).

IPCC-rapporten visar att det inte längre råder någon osäkerhet

Orden ovan är så nära IPCC:s som möjligt, men gå gärna till originaltexten! Här finns också graden av säkerhet för olika påståenden, ”very high confidence” dominerar. Det råder inte längre någon osäkerhet om att klimatet förändras snabbt, att vi är orsaken, att vi måste minska utsläppen snabbt och radikalt men ändå anpassa oss till ett klimat som förändras, huvudsakligen till det sämre.

Man kan deppa ihop för mindre. Men kom då ihåg att varje förändring vi bidrar till gör framtiden ljusare och hjäper till att förhindra eller åtminstone skjuta upp klimatinfernot.

– Mattias Goldmann

Här finns rapporten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.