Eon satsar på biologisk mångfald

Biologisk mångfald Energiföretaget Eon samarbetar med FN:s miljöprogram och satsar samtidigt miljoner på biologiska mångfald.
- Det är en väldigt rolig nyhet, när man gör den här insatsen så gör man skillnad på riktigt, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Eon, till Miljö & Utveckling.

Eon satsar på biologisk mångfald
E.ON satsar på biologisk mångfald. Foto: Jesper Kronholm

Koncernen Eon har beslutat att investera ett tvåsiffrigt miljonbelopp i euro för att öka den biologiska mångfalden i bolagets ledningsgator. Företaget går också med i ”UN Decade on Ecosystem Restoration”, ett globalt initiativ som tagits fram av FN:s miljöprogram Unep. Syftet med Unep är att återskapa världens viktiga ekosystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En stor kartläggning väntar

Projektet är än så länge i sin linda och det finns inte så många konkreta detaljer ännu kring vilka åtgärder som ska sättas in.

– Vi har precis lanserat det här och steg ett blir att göra en kartläggning av vilka områden vi har där ledningsgator finns, vilka som är är extra skyddsvärda, eller särskilt utsatta, det kommer vi börja med nu, säger Carina Tollmar.

Vet du hur ni kommer följa upp projektet?

– Det är komplext att följa upp åtgärder inom biologisk mångfald. En del av vårt arbete kommer att bli att utveckla bra mätmetoder, där bland annat analysverktyg som arbetar via satellitdata kan vara en intressant väg framåt, säger Carina Tollmar.

70 000 hektar stort projekt

Projektet är fattat på koncernnivå vilket betyder att hela Eon deltar. Totalt innefattar projektet 70 000 hektar skogsmark i olika länder runt om i Europa.

Det är ännu inte klart hur mycket av den här marken som finns i Sverige. Men företaget jobbar redan med olika projekt i sina ledningsgator.

– Idag jobbar vi tillsammans med länsstyrelserna och följer de projekt som de har. Till exempel vilda pollinatörer. Där samarbetar vi och tittar på vilka områden de definierar och där vi behöver göra åtgärder, säger Carina Tollmar.

Vill nå netto-noll till år 2040

I dag har företaget flera hållbarhetsmål. På koncernnivå vill Eon nå netto-noll utsläpp till år 2040, och i Sverige ska all energi vara 100 procent förnybart eller återvunnen till år 2025. Fram till år 2020 hade företaget nått 71 procent av det målet.

Vilka är de stora utmaningarna för er i att nå 100 procent förnybar eller återvunnen energi?

– Den allra största utmaningen är att få tillräckligt robusta siffror bakåt i ledet, som man sedan kan jobba med för att minska utsläppen. Jag tänker att hållbarhetsarbetet alltid kräver ett gott samarbete för att hitta lösningarna. Det vi måste göra är att hitta leverantör som är på den här bollen och förstår den påverkan de har på miljön, säger Carina Tollmar.

Det är inte bara Eon som jobbar med biologisk mångfald i sina ledninggator. En konkurrent till Eon, statliga Vattenfall, har ett liknande arbete kring sina ledningsgator som täcker en yta lika stor som Gotland.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste