EU föreslår större andel förnybar energi i läckt utkast

EU Ett läckt dokument visar att EU-kommissionen vill öka andelen förnybara energikällor i EU:s energimix till år 2030. Den nya nivån ska vara runt 38 till 40 procent jämfört med dagens på 32, det rapporterar tidningen Euractiv.

EU föreslår större andel förnybar energi i läckt utkast
EU föreslår större andel förnybar energi i läckt utkast.

Den 14 juli ska EU-kommissionen presentera ett uppdaterat förslag gällande regler och lagar för förnybar energi inom EU. Förslaget kommer ingå i ett större paket av olika lagar som ska hjälpa EU att nå klimatmålet för år 2030.

Senaste det nuvarande direktivet uppdaterades var år 2018. Då var målet att 32 procent av EU:s energimix år 2030 skulle bestå av förnybar energi.

Läckt dokument visar ny nivåer

I ett läckt utkast, som tidningen Euractiv rapporterar om under tisdagen, föreslår kommissionen att nivån på andelen förnybara energikällor i EU:s energimix till år 2030 ska höjas.

Det nya förslaget ligger på runt 38-40 procent, vilket enligt Euractiv kommer leda till en fördubbling av den nuvarande nivån på runt 20 procent.

Ökning av förnybar energi för transporter

Även om dokumentet som läckt endast är ett utkast, och mycket kommer ändras fram till 14 juli, så är det en fingervisning om vad som komma skall för energibranschen.

Fakta

Förslagen i utkastet

  • En boost för förnybara energikällor som används vid uppvärmning och kylning , med ett nytt bindande mål om 1,1 procentenheter per år.
  • Ett förbud mot fossila bränslen vid fjärrvärme och kyla
  • Ett EU-riktmärke för förnybar energi som används i byggnader .
  • En ökning av målet för förnybar energi för transporter , från 14% till 26%.
  • Och ökning av delmålet för avancerade biodrivmedel , från 3,5% till 5,5%.
  • Ökat gränsöverskridande samarbete om förnybar energi till havs.
  • Ett EU-riktmärke för användning av förnybar energi i industrin.
  • Integrering av förnybar el inom transport samt uppvärmning och kylning.
  • Ett certifieringssystem för förnybara bränslen med låga koldioxidutsläpp.
  • En målinriktad förstärkning av hållbarhetskriterier för bioenergi , med möjliga nationella tak för användning av stamträ över en viss storlek för energi.

Exempelvis föreslås också ett förbud mot fossila bränslen vid fjärrvärme och en ökning av målet för förnybar energi för transporter. Nivån ska gå från dagens 14 till 26 procent.

Kritik från branschorganisationer

Flera av de branschorganisationer som representerar företag inom energisektorn är kritiska till förslagen i utkastet.

Till Euractiv säger Miguel Herrero, politisk rådgivare på SolarPower Europe, att han gärna hade sett ett mer ambitiöst mål.

”Att nå 45% förnybar energi 2030 är möjligt och skulle sätta EU på en kostnadseffektiv bana för att bli klimatneutral före 2050”, säger Miguel Herrero till tidningen.

Kritik mot biomassa – igen

I april i år la kommissionen fram förslaget kring taxonomin. Innan presentationen var flera EU-länder kritiska till att att kommissionen räknade biomassa som en förnybar energikälla.

Nu hoppas Alex Mason, seniorrådgivare vid Världsnaturfondens europeiska kontor i Bryssel, att kommissionen ska göra mer för att stoppa biomassan.

“Det verkar som om det äntligen kan börja gå upp för kommissionen att det är en riktigt dum idé att bränna träd för att stoppa klimatförändringarna”, skriver Alex Mason, till tidningen Euractiv i ett mejl.

Läs det läckta utkastet här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.