Delade åsikter kring regeringens satsningar på skog och natur

Politik LRF Skogsägarna är rädda för att skogsmark kommer tas ur produktion, medan Naturskyddsföreningen tycker det är fantastiskt att regeringen storsatsar på skydd och skötsel av värdefull natur. Det är några av reaktionerna efter regeringens budgetförslag kring skog och natur.

Delade åsikter kring regeringens satsningar på skog och natur
Fjällnära skog. Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Regeringen föreslår 2 390 miljoner kronor under 2022 för skydd av värdefull natur. Det berättade Per Bolund (MP) under en pressträff på måndagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Även satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog presenterades.

Positivt att regeringen satsar på skog och natur

Naturskyddföreningen ser positivt på förlaget. I en kommentar till Miljö & Utveckling säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, att det är ett fall framåt.

– Det är fantastiskt att regeringen storsatsar på skydd och skötsel av värdefull natur. Det är ett stort steg i rätt riktigt men fortsatta satsningar är nödvändiga för att nå våra nationella och internationella mål för bevarandet av biologisk mångfald, säger hon.

”Regeringen borde satsa på ett hållbart skogsbruk”

Naturskyddsföreningen vill gärna se att regeringen utvecklar skolpolitiken och tar ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald, skogens roll i klimatsammanhang, klimatanpassning av skogsbruket samt främja omställningen till en cirkulär bioekonomi som också innebär hushållning av skogsråvaran.

– Nu förväntar vi oss att regeringen inte underminerar naturvårdsarbetet i det vidare arbetet med skogsutredningen. Regeringen borde satsa på ett hållbart skogsbruk inom naturens gränser värdigt ett land med stark miljöprofil – inte en skogspolitik som bygger på ”mera allt”, säger Johanna Sandahl.

Skogsägarna rädda för att skog tas ifrån dem

LRF skogsägarna uppger i ett pressmeddelande att det finns en stor oro bland skogsägarna att välskött skog, ska få ett högt naturvärde och därmed ”tas ifrån dem”.

– Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark, säger Paul Christensson, i ett pressmeddelande.

”Viktigt att skydda skog i hela landet”

Sametingets ordförande, Håkan Jonsson är positiv till satsning på skydd av värdefull natur, men ser också med oro på vad man skyddar.

– Skydd av skog för biologisk mångfald är alltid bra. Det ser vi positivt på, säger Håkan Jonsson och fortsätter:

– Det viktiga är dock att man ser till allt skydda skogen och inte marken. Det är också väldigt lätt att skydda fjällskog, eftersom den är lågproduktiv och inte intressant för skogsbolagen. Fjällnära skog är väl skyddat av staten idag och visst finns det en unik biologisk mångfald här, men det gör det även på andra områden också, så det är viktigt att skydda skog i hela landet.

Ökad stöd till friluftsorganisationer

Övriga satsningar som regeringen föreslår är ett ökat stöd till friluftsorganisationer med 50 miljoner kronor per år och framåt. Även arbetet med vandringsleder och fjälleder förstärks med 50 miljoner kronor per år mellan 2022–2027. Landets naturreservat ska också rustas upp och skötas om i en treårig satsning på 100 miljoner kronor.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.