De är energikrisens vinnare

Energi Företag som satsat på energieffektivisering har visat sig vara vinnare i energikrisen som just nu skakar Europa. Enligt Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, har intresset för energibesparing under den senaste tiden exploderat.

De är energikrisens vinnare
Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen.

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har länge jobbat mot visionen att energieffektivisera Sverige. Det har rört sig framåt, men det finns fortfarande stor potential menar Lotta Bångens vd på EEF.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det vore bra för Sverige att frigöra den potentialen nu, när el behövs på så många ställen, säger hon.

Och nu börjar saker hända. I takt med att elpriserna skenar, börjar allt fler se värdet av att spara energi. Lotta Bångens uppger att hon aldrig tidigare sett ett så stort intresse för frågan.

– Att intresset är stort är bara förnamnet. I samtal med våra medlemmar framgår det att alla har extremt mycket att göra, inte minst energirådgivarna. Tyvärr är det en väldigt tråkig anledning, men äntligen börjar man prata om energieffektivisering, säger hon.

”Ekonomiskt incitament även för mindre aktörer”

Maria Johansson, docent vid Linköpings universitet, forskar om energieffektivisering inom svensk industri. Även hon ser att intresset under den senaste tiden ökat.

– Bland energiintensiva industrier har man sedan länge arbetat aktivt med energieffektivisering och har ofta särskilda personer som enbart jobbar med de frågorna. Men nu har det blivit ett ekonomiskt incitament även för mindre aktörer, som tidigare kanske inte prioriterat det i första hand då priset på el varit väldigt lågt, säger Maria Johansson. 

Vad är viktigt att tänka på?

– Att titta på hur man kan effektivisera i hela leverantörskedjan, titta uppströms och nedströms och ställa krav på sina leverantörer. Sedan är det bra om större industrier med mycket erfarenhet kan hjälpa de mindre som precis har börjat, säger Maria Johansson.

Polarbröd arbetar för att effektivisera processerna

Polarbröd är ett av de företag som sedan länge arbetat aktivt med energieffektivisering. För att nå målet att till 2032 använda som mest 0,5 kWh per kilo bröd, arbetar de med att minska spill och effektivisera processerna i bagerierna.

Koncernen är även verksamma inom fastigheter. Där arbetar de med att effektivisera energianvändningen genom regelbundna uppföljningar, handlingsplaner, investeringar och mätningar.

2013 beslutade sig Polarbröd för att investera i egna vindkraftverk för att säkra tillgången till förnybar energi. I samband med att de satsat på energieffektivisering, tillför vindkraftverken på årsbasis mer el till elnätet än vad koncernen själva använder. Överskottet säljer de vidare.

– Fram till i år har det inte varit någon lönsam affär för koncernen, men i och med de höga elpriserna från 2021 ser såklart kalkylen mer fördelaktig ut. 

Samtidigt understryker Lars Wikman att lönsamheten inte varit koncerners främsta fokus.

– För oss är detta ett långsiktigt arbete som inte handlar om lönsamhet i första hand utan om att hållbarhetssäkra vår koncern, säger han.

Bromölla kommun energibantade sina fastigheter

Bromölla kommun, som ligger i Skåne i elprisområde 4, har också satsat på energieffektivisering. 2008 bildade kommunen en servicegrupp som sedan dess arbetat systematiskt med energiuppföljning, optimering och kompetens inom värme, ventilation och el i alla sina fastigheter.

– Vi hittade många fel, och gjorde ett stort arbete med att optimera våra fastigheter. Vi byggde om, optimerade och följde upp. Bland annat installerade vi nya ventilationssystem, värmepumpar och styr – och reglerutrustning, säger Roger Jensen, fastighetschef på Bromölla kommun.

Redan 2015 nådde kommunen målet för 2020 om att spara 20 procent energi från sina byggnader jämfört med 2009. Det systematiska arbetet har nu visat sig vara värdefullt.

– Kostnaderna har ökat med anledning av prishöjningarna, men om vi inte hade minskat energiförbrukningen så hade vi haft väldigt stora problem i samband med de höga elpriserna. Nu är vi bättre rustade, säger Roger Jensen.

Frågan uppe på politikernivå

Nu hoppas Lotta Bångens att även politikerna lyfter frågan, då hon menar att företag och konsumenter mer eller mindre kräver nya tag för att lösa situationen med höga elpriser.

– Politikerna borde se att nu är acceptansen stor i samhället för att agera. Tidigare har vi sett att politiker storskaligt stöttat vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi. Nu är det dags för energieffektivisering. En minskad efterfrågan sänker elpriserna och frigör el till vår industri. Vad marknaden behöver nu är ett långsiktigt styrmedel som man kan lita på. Jag hoppas att vår nya regering sätter igång med detta direkt, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.