Sydsvenskt CCS-projekt får stöd

Klimat En regional koldioxidinfrastruktur är det långsiktiga målet för ett CCS-projekt i södra Sverige. Projektet leds av Växjö Energi och har fått stöd från Energimyndigheten.

Sydsvenskt CCS-projekt får stöd
Sandviksverket och projektledare Sofie Rothén, Växjö Energi. Foto: Jonas Ljungdahl

Totalt är det tio aktörer som samarbetar i projektet CNetSS (Carbon Network South Sweden). Det handlar om bland annat olika industrier och kraftbolag, som nu fått 2,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för att utveckla en infrastruktur för infångad koldioxid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi representerar olika delar av infrastrukturkedjan; infångare av koldioxid, logistikföretag, hamnaktörer, med flera. Tillsammans har vi potential att avskilja och lagra över två miljoner ton koldioxid årligen. Genom samverkan vill vi göra leveranskedjan till slutförvaring så hållbar och kostnadseffektiv som det bara är möjligt, säger projektledaren Sofie Rothén på Veab, Växjö Energi.

”Tajmingen en utmaning”

Att bygga upp infrastrukturen är inte helt enkelt. Det handlar om en komplex kedja som börjar hos den anläggning som fångar in gasen och ska räcka hela vägen till lagringsplatsen. Dessutom är detta helt oprövad mark.

– Tajmingen är såklart en utmaning, i vilken ordning som saker anläggas och byggas ut. Infrastrukturen behöver byggas upp både hos koldioxidinfångaren samt koldioxidmottagaren och här måste vi matcha varandra rent tidsmässigt, säger Sofie Rothén, och fortsätter:

– En annan utmaning är förstås att detta är någonting nytt, det finns inget svar på hur man brukar göra. I projektet är vi många aktörer inblandade för att tillsammans forma en välfungerande värdekedja.

Bland projektdeltagarna finns Kemira, Kraftringen, Höganäs AB, Stora Enso och Kraftringen. Flera av bolagen har redan tidsatta planer för när koldioxidinfångning ska vara på plats.

Testar ny, energisnål CC-teknik

Växjö Energi testar sedan i somras en teknik för koldioxidavskiljning vid sin kraftvärmeanläggning Sandviksverket. Tekniken som används där är utvecklad vid Lunds tekniska högskola och ska enligt Växjö Energi använda betydligt mindre energi än andra infångningsmetoder. Detta är viktigt eftersom tekniken annars kan sluka energi i form av högtrycksånga, som hade kunnat användas för att göra el.

Den nya tekniken ska testas vid tre kraftvärmeverk, hos aktörer alla är knutna till det nya infrastrukturprojektet. Även detta test finansieras delvis av Energimyndigheten.

Vill se fullskalig anläggning 2027

Växjö Energi vill för egen del ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift vid Sandviksverket år 2027. Energibolaget uppger att det då skulle kunna fånga in 200 000 ton biogent koldioxid per år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.