Rapport: Svårare minska industriutsläppen framöver

Industri Det är svårare att minska industrins utsläpp snabbt i framtiden, än vad det varit historiskt. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

Rapport: Svårare minska industriutsläppen framöver
Svensk industri har minskat sina klimatutsläpp, men framtida minskningar kommer att kräva mer.

Svensk industri har minskat sina utsläpp med en tredjedel mellan 1990 och 2020. En del av minskningen beror på pandemins effekter, men redan före pandemin var utsläppen betydligt lägre än 1990. Men fortsatta utsläppsminskningar är svåra att åstadkomma med dagens teknik, konstaterar Energimyndigheten i en rapport.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I rapporten redovisas utsläppen vartannat år med start 1990. Kring 2007 sker ett trendbrott då utsläppen minskar för att sedan stabilisera sig på en ny, lägre nivå.

Allt svårare se minskade utsläpp från industrin

Energimyndigheten konstaterar i rapporten att utsläppsminskningarna till stor del beror på en övergång från fossila till förnybara bränslen och energieffektiviseringsåtgärder. Och att det nu krävs ny teknik för att komma vidare med nya utsläppsminskningar.

Det beror, enligt rapporten, på att majoriteten av de utsläpp som kvarstår är kopplade till processer och förbränning. Totalt bedöms 68 procent av industrins totala utsläpp vara just processrelaterade.

Ett exempel är järn- och stålindustri. Där är ungefär 80 procent av utsläppen processrelaterade och hänger ihop med själva stålframställningen. För att komma åt detta pågår arbete med att använda vätgas istället för kol och koks, men det betyder stora investeringar i helt nya produktionsanläggningar. Det pågår också forskning kring att ersätta det fossila kolet med biobaserade alternativ eller att använda elektrolys. Även inom andra branscher krävs stora investeringar och mycket utvecklingsarbete för att minska utsläppen.

Fem huvudspår

Energimyndigheten identifierar fem huvudspår för minskade klimatutsläpp:

– Vätgas

– Biomassa

– Elektrifiering

– CCS (avskiljning och lagring av koldioxid)

– CCU (avskiljning och användning av koldioxid)

Därutöver måste materialeffektiviteten öka.

Energimyndigheten konstaterar också att EU:s paket Fit for 55 kommer att få stor inverkan. Det kan till och med utradera vissa av omställningsalternativen. Det beror på att EU:s förnybartdirektiv arbetas om, något som definierar i vilken mån el och biomassa räknas som hållbara.

Här kan du läsa mer och ladda ned rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.