Brister i regionernas transportplaner

Transport Organisationen Gröna Mobilister har gått igenom samtliga regioners transportplaner. Planerna utgör underlag för beslut om hur infrastruktursystemet ska utvecklas. Men planerna har stora brister, enligt Gröna Mobilister.

Brister i regionernas transportplaner
Regionernas transportplaner brister, enligt Gröna Mobilister. Foto: Stock Adobe

Den nationella infrastrukturplanen är på remiss, och de regionala transportplanerna likaså. Planerna ska fungera som underlag för beslut om hur transportsystemet ska utvecklas i över ett decennium framåt. Organisationen Gröna Mobilister (tidigare Gröna Bilister) är dock kritiska till de regionala planernas kvalitet.

– Trafikverket och regeringen får inte ett underlag som motsvarar de krav man en gång ställde. Nu handlar ju transportplanerna om en relativt liten del av hela infrastrukturbudgeten, ungefär fem procent. Men de styr många smååtgärder som påverkar människors vardagsresande, och i pengar gäller det ändå över 40 miljarder kronor, säger Fredrik Holm, senior rådgivare åt Gröna Mobilister.

Hälften av transportplanerna missar klimatmålet

Organisationens genomgång visar att hälften av länstrafikplanerna inte bidrar till det nationella klimatmålet – enligt regionerna själva. 14 av 21 planer bidrar inte till det nationella målet för biologisk mångfald. Och på frågan om planerna bidrar till ökad transporteffektivitet blir svaret ett stort frågetecken hos 17 av 21 regioner, enligt Gröna Mobilister.

Fredrik Holm. Foto: Christer Höglund

Dessutom ska planerna enligt lag ta fram alternativa förslag, förslag som kan vara bättre för miljö och klimat. Men det finns bara i åtta av 21 planförslag.

– Det är regionstyrelserna som ska besluta, och då är det inte bra att de inte har de här alternativa underlagen som miljöbalken förutsätter ska finnas, säger Fredrik Holm.

”Trafikverket ger dem inte särskilt många verktyg”

Han är kritisk till Trafikverket, som han menar försvårar för regionerna.

– Trafikverket ger dem inte särskilt många verktyg för att arbeta på annat sätt än vad de gör. Det förekommer mycket diskussioner kring fyrstegsprincipen och reglerna för statlig medfinansiering. Trafikverket tolkar reglerna som att man inte får skicka medel till effektiviserande åtgärder. Då blir det per automatik så att man hellre väljer lösningar där man får ett medskick i form av statliga pengar, säger han.

Vad ska man göra åt det här att planerna inte uppfyller lagkraven? Skicka dem till domstolen?

– Nej, det är bara att konstatera att vi vill göra regeringen och Trafikverket uppmärksamma på att de inte har fått det underlag som de begärt in, säger Fredrik Holm.

Här finns Gröna Mobilisters genomgång.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.