Så ska Sverige och Finland samarbeta mot invasiva arter

biologisk mångfald Nu inleds ett gränsöverskridande projekt för att få markägare att ta sitt ansvar och bekämpa de invasiva arter som sprider sig både i Finland och i Sverige.

Så ska Sverige och Finland samarbeta mot invasiva arter
Foto: Adobe Stock

Nu inleds ett nytt treårigt gränsöverskridande projekt med namnet Inspire där Finland och Sverige tillsammans ska informera och engagera markägarna kring svensk-finska gränsen i arbetet mot invasiva växter i de båda länderna.

Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa förbjudna arter som till exempel jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka. För att lyckas bekämpa arterna krävs att fastighetsägare samarbetar, då växtligheten nästan alltid är spridd över flera fastigheter. För att underlätta samarbetet ska man skapa en digital mötesplats där fastighetsägare, volontärer och företag kan kommunicera. Här har ska man också ta fram en digital guide som visar olämpliga växter och ger förslag på alternativ.

I projektet ska man testa olika metoder för att restaurera områden som blivit förstörda av invasiva arter. Bland annat kommer man att testa lokalt anpassade fröblandningar och samtidigt undersöka om bekämpning och restaurering kan göras parallellt. Lärdomarna från testerna kommer att bli underlag till en vägledning riktad till kommuner och andra berörda myndigheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.