Efter nedskärningarna – nu tar regeringen åter upp kampen mot invasiva arter

Biologisk mångfald Till följd av nedskärningar i naturvård drog Naturvårdsverket förra året in anslagen för att bekämpa invasiva främmande arter. Men nu meddelar regeringen att man åter tar upp kampen och avsätter 50 miljoner kronor per år för att komma åt problemet.

Efter nedskärningarna – nu tar regeringen åter upp kampen mot invasiva arter
Parkslide är en invasiv art som sprider sig i Sverige. Foto: Adobe Stock.

Invasiva främmande arter står bakom 60 procent av utrotningen av växter och djur i modern tid och är ett större hot än tidigare befarat på global skala. Det slår IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC, fast i en rapport som nyligen presenterades.

Även i Sverige är invasiva främmande arter ett stort problem. Det handlar bland annat om jättebalsamin, parkslide, skunkkalla, lupin och sidenört som sprider sig okontrollerat över landet och hotar viktiga ekosystem och människors hälsa.

För att komma åt problemet avsätter nu regeringen, i en överenskommelse med Sverigedemokraterna, 50 miljoner kronor per år under perioden 2024–2026. Arbetet handlar om stärkt koordinering, ökade bekämpningsåtgärder och kunskapsspridning om invasiva arter.

Beskedet kommer efter att Naturvårdsverket förra året valde att helt dra in anslagen, som 2022 låg på 55 miljoner kronor, för att bekämpa invasiva främmande arter. Detta till följd av att regeringen valde att kraftigt banta budgeten för naturvård, något som bland annat Världsnaturfonden WWF kritiserade.

–Det här kan bli ett dråpslag mot naturen. När budgeten är noll kan de invasiva arterna sprida sig fritt på statlig mark och även i skyddade områden som nationalparker, sade Anna Sandström, miljöjurist på WWF Sverige i en kommentar.

Men nu tar regeringen alltså åter upp kampen och meddelar att man avser att överlämna förslaget om 50 miljoner per år i budgetpropositionen för 2024.

– Samhällskostnaderna som kommer av att invasiva främmande arter sprids är redan väldigt höga. Våra myndigheter gör ett väldigt viktigt arbete här, men de är beroende av att allmänheten bidrar genom att rapportera in fynd av invasiva främmande arter som man träffar på ute i naturen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.