CDP: Så går företagens arbete mot avskogning

Biologisk mångfald De globala företagens arbete med att få bort avskogning från sina levernatörskedjor. Men trots framsteg kvarstår utmaningar och många företag är fortfarande långt ifrån målet att nå avskogningsfria försörjningskedjor år 2025.

CDP: Så går företagens arbete mot avskogning
Avskogning i habitat för gorillor i Uganda. Foto: Adobe Stock

64 av de 881 företag som rapporterar sin skogspåverkan till CDP meddelar att de förra året lyckades få bort avskogning från minst en av sina försröjningskedjor. Det visar siffror osm CDP sammanställt tillsammas med Accountability Framework initiative, AFI. Totalt rapporterades 66 försörjningskedjor för råvaror som trä, palmolja och soja som fria från avskogning. Uppdelat per försörjningskedja handlade det om 31 försörjniongskedjor för träprodukter, 15 för palmolja, 9 för soja, 6 för köttprodukter, 3 för kakao, 1 för kaffe och 1 för gummi.

CDP konstaterar dock att många företag har långt kvar tills de når helt avskogningsfria leverantörskedjor. Man påpekar också att den data som företagen rapporterar ofta är bristfällig. Av de 881 rapporterande företagen var det enligt CDP bara 186 företag som gav tydlig och korrekt information om att deras försörjningskedjor verkligen är fria från avskogning. Problemen med företagens rapporter är enligt CDP bland annat att företagen förlitar sig på certifieringsprogram och riskbedömningar som inte kan garantera att råvaror verkligen är fria från avskogning.

I rapporten uppmanas företag att bli tydligare i sin rapportering kring avskogning samt att öka samarbetet med leverantörerna för att nå uppsatta mål kring avskogning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.