Analys: Hur ska EU nå sina klimatmål?

Juridik Det är ”vinna eller försvinna” som gäller under det kommande decenniet. Det betonar EU-kommissionen i sina förslag om hur klimatmålen ska uppnås. Fanny Vesterberg, JP Miljönet, analyserar förutsättningarna för EU:s klimatpolitik.

Analys: Hur ska EU nå sina klimatmål?
EU:s klimatpolitik växer fram. Foto: StockAdobe

Det är ”vinna eller försvinna” som gäller under det kommande decenniet. Det betonar EU-kommissionen i sina förslag om hur klimatmålen ska uppnås. Målet om 55 procent utsläppsminskningar till 2030 blev juridiskt bindande i sommar då EU:s klimatlag antogs. Nu krävs konkreta klimatåtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utsläppsrättshandeln mest central

Fakta

JP Miljönet

Miljö & Utveckling presenterar juridiknyheter i samarbete med JP Miljönet, som levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

JP Miljönet erbjuder domar, lagar, lagkommentarer, analyser, vägledande dokument och mycket mer.  JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden.

Kommissionens förslag får läsas ihop med nuvarande klimat- och miljölagstiftning, som påverkats av den europeiska gröna given. Det kanske mest centrala regelverket på området är systemet för handel med utsläppsrätter – en marknadsstyrd mekanism som sätter ett pris på växthusgasutsläpp från tyngre industrier.

Utsläppstaket för handeln föreslås minska i snabbare takt och låga marknadspriser ska förebyggas ytterligare. Sjöfarten ska även ingå i systemet.

Förslag om utsläppsfria bilar

Fanny Vesterberg.

Inom transportsektorn föreslås utsläppsfria bilar från 2035, en reglering av flygbränsle och slopade undantag från energiskatter för flygsektorn och sjöfarten. Ett nytt system ska säkra att de mest förorenande bränslena beskattas hårdast. En ganska självklar logik, men som kan vara svår att övertyga branscherna om. Förslagen om främjandet av förnybar energi är även en logisk konsekvens av klimatlagen.

Ett förslag som däremot förvånar mer är den omdebatterade koldioxidjusteringsmekanismen, i media ofta kallat ”koldioxidtullar”.

Det sista kommissionen önskar är att industrierna flyr EU för att kunna fortsätta förorena på annat håll. Därför bör utsläppsrätter fortsätta att tilldelas gratis, åtminstone tills justeringsmekanismen vid gränserna har införts. Tanken är då att det inte ska bli billigare att importera vissa koldioxidtunga produkter till EU, istället för att köpa till exempel stål eller el producerad inom EU inom ramen för våra utsläppskrav.

Anpassningar är att vänta

Med tanke på de kompromisser som krävdes för att anta klimatlagen, kan även dessa förslag komma att anpassas längs vägen. Solidaritet är förslagens nyckelord – mellan länder, regioner, stad och landsbygd, generationer och samhällsgrupper.

Trots utmaningarna får dock den politiska viljan antas finnas i någon form. De verksamhetsutövare som tidigt inser vartåt det barkar kan därför vinna på att ligga i framkant med arbetet att ställa om – andra riskerar att försvinna.

– Fanny Vesterberg, jurist, JP Infonet

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.