EU ser över Reach – tillståndsprövningen på bordet

Kemikalier EU:s kemikalielagstiftning Reach ses nu över, en översyn som blir större än vanligt beroende på att unionens kemikaliestrategi antogs i höstas. Troligen kommer systemet med tillståndsprövning att förändras, något som både oroar och väcker förhoppningar.

EU ser över Reach – tillståndsprövningen på bordet
Nu planeras en översyn av Reach. Illustration: StockAdobe

I höstas kom EU:s kemikaliestrategi, som bland annat innehåller skrivningar om skärpt kontroll och utfasning av PFAS. Nu är det dags för den återkommande revideringen av kemikalielagstiftningen Reach, och det blir en större översyn än tidigare. Första remissrundan avslutas inom kort, och organisationen Chemsec (Internationella kemikaliesekretariatet) är en av dem som lämnat in synpunkter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är en konsultation där man kan ge input på vad kommissionen ska ägna sina resurser åt, vad man bör titta över i processen, säger Frida Hök, Chemsec.

Reach kommer att ses över

Mot slutet av året är det dags att ha synpunkter på sakfrågor i förslaget, som ska vara klart sista kvartalet 2022 enligt tidplanen. Det är ännu oklart vad som händer, eller inte händer, med tillståndsprövningen.

– Att tillståndsprövningen ska diskuteras, det är vi på det klara med. Men vi vet inte om den ska ändras helt eller reformeras.

”Kommissionen vill göra något annat”

Frida Hök menar att det finns förbättringspotential.

– Vår känsla är att kommissionen är trötta på tillstånd och vill göra något annat. Men då måste man hitta något annat där de goda principerna som tillståndsprövningen ger finns med. Till exempel att det är företagen som lämnar informationen, att bedömningen är baserad på fara och att systemet ska driva innovation och substitution, säger hon.

Ser du någon fara i att tillståndsprövningen kommer upp på bordet?

– Visst är det så. Om man tar bort tillståndsprövningen så måste den ersättas med något annat. Och om man bara har restriktioner så är vi tillbaka i det system vi hade före Reach, då det är upp till medlemsländerna att komma med restriktioner. Det känns som en mer ineffektiv reglering, så det finns ett orosmoment, absolut, säger hon.

Kemikalieinspektionen vill ha kvar tillståndsprövningen

Cecilia Westöö. Foto: Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen lämnar sina synpunkter i konsultationsrundan via regeringen. Cecilia Westöö kommenterar frågan om tillståndsprövningen så här:

– Tillståndsprocessen för särskilt farliga ämnen för hälsa och miljö från den så kallade kandidatförteckningen är viktig. Den vill vi gärna ha kvar och att den utvecklas till att bli bättre. Det finns ett signalvärde i att man inte får använda särskilt farliga ämnen utan tillstånd och att företagen strävar mot att de ersätts med mindre farliga alternativ, säger hon till Miljö & Utveckling.

Fler förändringar

Även CLP-förordningen, som bland annat reglerar märkning av farliga kemikalier, ses över. Sammantaget innebär detta en lång rad med förslag på vad som ska förändras. Däribland informationskraven vid registrering, klassificering av till exempel hormonstörande ämnen och att ta hänsyn till kombinationseffekter, så kallade cocktaileffekter.

Här finns EU:s tidplan för Reachöversynen. (Preliminär)

Här finns tidplanen för CLP. (Preliminär)

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.