Få småföretag har koll på klimatstöden

Klimat Pengar behövs för att småföretagen ska ställa om och minska sina klimatutsläpp. Men en enkät visar att över 70 procent av de tillfrågade småföretagen inte känner till vilka möjligheter till stöd som finns.

Få småföretag har koll på klimatstöden
Svenska småföretag vet inte vilka stöd som finns för klimatomställningen.

Ekonomi är centralt för klimatomställningen i små och medelstora företag. Det visar en studie från Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Samtidigt är det bara en mindre del av de tillfrågade företagen som kände till vilka omställningsstöd som finns, knappt 30 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

400 små och medelstora företag har tillfrågats

Totalt var det 400 små och medelstora företag som fick svara på frågor om sin inställning till klimatarbete. Helst vill företagen ha hjälp med fysiska investeringar, och det gäller framför allt i tillverkningsindustri och byggsektor.

– Viljan till omställning är hög bland de mindre företagen. Men för att få med fler små och medelstora företag på tåget behöver det bli tydligare hur omställningsåtgärder kan bidra till affärsnyttan. Vi behöver gå från att tänka kostnader till att se affärsmöjligheter, säger Samira Jabet, projektledare på Naturvårdsverket, i ett uttalande.

Generella styrmedel har för dålig effekt

Enligt rapporten ska det kunna ”skönjas” en tendens att generella klimatstyrmedel inte har så stor effekt på just mindre och medelstora företag.

Klimatkommunikationen behöver samordnas, enligt rapporten, men också anpassas för olika branscher och olika stora företag. En annan viktig fråga är att ge omställningen draghjälp genom den offentliga upphandlingen.

Rapporten finns att läsa här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.