Nytt råd ska identifiera behovet av nya standarder

Standard Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att starta ett råd för att främja klimatfokuserad standardisering. Rådet ska fokusera på att hitta områden där standarder idag saknas för att underlätta näringslivets klimatomställning.

Nytt råd ska identifiera behovet av nya standarder
Energistandard. Foto: Adobe Stock

I ett nytt regeringsuppdrag till Kommerskollegium kommer ett nytt råd att inrättas. Syftet är att skapa en länk mellan den svenska standardiseringens intressenter och regeringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Felinda Wennerberg, utredare, Kommerskollegium.

– Det är en utmärkt möjlighet för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering, säger Felinda Wennerberg, utredare på Kommerskollegium.

– Men också för att finna bättre vägar för nationell samverkan kring standarder som har bäring på aktuellt arbete kring hållbar handel och näringslivets klimatomställning som står i fokus i EU och internationellt.

Vill hitta områden som saknar standarder

Rådet kommer i huvudsak att fokusera på att identifiera områden där standarder idag saknas för att underlätta näringslivets klimatomställning.

Uppdraget är en pilot och kommer att pågå till slutet av 2022. Steg ett i projektet är att samla kompetens inom hållbar handel och näringslivets klimatomställning.

Ny EU-strategi för standarder väntas

Under hösten kommer EU-kommissionen att publicera en standardiseringsstrategi, som kommer kopplas till målen i den gröna given.

– Strategin utarbetas för att anpassa det europeiska standardiseringssystemet för att bättre möta framtida standardiseringsbehov. Särskilt när det kommer till hur standarder ska kunna stödja de mål som sätts av kommissionen i exempelvis EU:s gröna giv, säger Felinda Wennerberg.

Hon nämner även EU:s uppdaterade industristrategi där standarder har framhävts som en viktig del för den gröna och digitala omställningen.

– Det är med andra ord en spännande tid att följa EU:s standardiseringspolitik där mycket sker, menar Felinda Wennerberg.

Finns det något som är särskilt viktigt för svensk del att hålla koll på?

– Definitivt EU:s kommande standardiseringsstrategi som redan nämnts, men även de europeiska standarder som utarbetas till stöd för EU:s harmoniserade regelverk och prioriteringar är viktiga att följa, förklarar Felinda Wennerberg och fortsätter:

– Det är också viktigt att som intressent följa och delta i de standardiseringsinitiativ som man ser påverkar det område där en själv är aktiv.

Hur gör man om man vill veta vad som är på gång inom ens område?

– Om man är nyfiken så rekommenderar vi att man tittar i kommissionens årliga arbetsprogram för standardisering. Vill man delta i framtagandet av en standard kan man vända sig till de svenska standardiseringsorganisationerna Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS), avslutar Felinda Wennerberg.

Du hittar kommissionens arbetsprogram kring standarder här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.