Villazero ska bli Sveriges första NollCO2-certifierade småhus

Bygg Fiskarhedenvillan siktar på att inom ett år erbjuda klimatsmarta villor. Pilotprojektet Villazero ska bli Sveriges första NollCO2-certifierade småhus och byggs med trägrund för att minska koldioxidavtrycket.

Villazero ska bli Sveriges första NollCO2-certifierade småhus
Villa Zero satsar på att bli Sveriges första NollCO2-certifierade småhus.

Det ser ut som ett trendigt ladhus i mindre format. Men faktum är att Villazero ska bli Sveriges första nettonoll-märkta villa. Här Paradiset, en stadsdel i Borlänge, byggs Fiskarhedenvillans pilotprojekt med målet att ”hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar” och byggmaterial. Den traditionella bottenplattan av betong valdes tidigt bort för att minska klimatbelastningen, berättar vd Gunnar Jönsson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Har ni hittat en lösning för att fuktskydda en bottenplatta av trä?

Gunnar Jönsson.

– Ja, vi känner oss säkra på det. Det är lätt att byggbranschen och fuktspecialister värjer sig för allting och säger att vi inte kan ändra på någonting för det blir fuktproblem. Men man måste ju våga räkna och fråga sig ”hur ska vi göra för att det ska gå?”.

Gunnar Jönsson är inte orolig – men för säkerhets skull är grund ”pimpad med ett antal fuktmätare”.

– Det är trägrund gjort av massivt KL-trä och sedan skyddad från fukt uppifrån av ett membran. Under är det vanlig cellplastisolering och en typ av radonduk.

Tre viktiga val: Grund, isolering och storlek

Tre val har enligt Gunnar Jönsson varit avgörande för att sänka koldioxidbelastningen, trägrund, organisk isolering och att det är ett mindre hus på bara 105 kvadratmeter.

– För att sedan komma ner till netto noll kan man göra det på olika sätt. Till exempel klimatkompensera, men det är fusk. Vi har verkligen försökt så att vi ska ha ett energiöverskott i huset. Det blir solceller som producerar lite mer el än vad huset behöver och man får räkna det till godo, så då kommer det här huset bli noll ganska snart.

– Förbrukningen av både varmvatten och uppvärmning kommer vara på max 2500 kWh per år. En vanlig nyproducerad villa ligger på mellan 6000 och 8000 kWh/år.

Fick certifieringen anpassad till småhus

Fakta

Klimatvalen i Villa Zero

• Trägrund av KL-trä och cellplast• Organisk isolering• Solceller• Lättreglar• Höga miljö- och hälsokrav på övriga byggprodukter, material och kemiska produkterKälla: Fiskarhedenvillan

Möjligheten att bli miljöcertifierad av en oberoende part triggar.

– Vi har fått Sweden Green building council (SGBC) att anpassa NollCO2-certifieringen till småhus. De gör ju normalt bara NollCO2-märkning av flerbostadshus, men vi siktar på att bli den första villan.

Även vanliga hus måste minska sin påverkan

Fiskarhedenvillan har som småhusleverantör beslutat att vara klimatneutral år 2030. Därför måste också alla deras vanliga villor klimatbanta.

– Vi försöker ta ett ton per år på husen. Det kommer inte att räcka. Vi kommer få lova att öka det i slutet utav perioden när vi är säkrare på att välja rätt material.

Enkelt att klimatbanta – i början

En katalogvilla på 200 kvadratmeter har en koldixoidbelastning på ungefär 20 ton när den skickas ut. Varje år läggs ytterligare några ton till beroende på hur mycket energi som används och hur ofta komponenter byts ut. Att dra bort de första tonnen var ”väldigt lätt”, enligt Gunnar Jönsson.

– Då bytte vi en lösull till en annan lösull. De kommande stegen kommer att vara väldigt krävande. Men inte omöjliga.

Vill se klimatsmarta villor inom ett år

Hans mål är att Fiskarhedenvillan inom ett år ska börja sälja klimatsmarta villor med Villazero som förebild.

– De kommer inte se ut exakt som det här, men det vi lär oss kommer vi nu att bygga in i en ny husserie.

Fiskarhedenvillans pilotprojekt är ett drömhus för VD Gunnar Jönsson på mer än ett sätt. Haken är prislappen.

– Men tittar vi framåt och vi blir smartare så kommer vi att kunna klara det också, säger Gunnar Jönsson, som själv köpt Villazero.

Fotnot: Fiskarhedenvillans driver pilotprojektet ihop med Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik och får stöd av Region Dalarna.

Fakta

NollCO2-certifiering av småhus

Sweden Green Building Councils (SGBC) jobbar tillsammans med projektgruppen för pilotprojektet Villa Zero fram NollCO2-certifiering av småhus. Kriterierna är samma, men småhus har andra krav för återrapportering och verifiering av energianvändningen än övriga byggnadstyper.NollCO2-certifiering kräver att klimatpåverkan från byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden, redovisas och balanseras. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. Beräkningsperioden för NollCO2 är 50 år från det att byggnaden tagits i drift.För att nå nettonoll-utsläpp måste växthusgasutsläppen för tillverkning av byggdelar och av byggprocesser kraftig reduceras och byggnadens energianvändning minska. Kvarvarande klimatpåverkan balanseras genom klimatåtgärder, produktion av förnybar el på plats eller någon annanstans, energieffektiviseringsåtgärder och klimatkompensering enligt NollCO2:s kriterier för miljömässig och social integritet. NollC02 används som tilläggscertifiering för hållbara byggnader, grunden får vara Miljöbyggnad, Breeam-SE, Leed eller i Villa Zeros fall Svanen för småhus, som organisationen Svanen ansvarar för den certifieringen.Källa: SGBC

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.