Stadsplanera klimatsmart med Hållbarhetsverktyget

Hållbart Samhällsbyggande Hållbarhetsverktyget gör det lättare för stadsplanerare att tänka klimatsmart vid planering av nya bostäder. Verktyget räknar nämligen ut hur stor klimatpåverkan personresor till jobb, skola och aktiviteter kommer ha.

Stadsplanera klimatsmart med Hållbarhetsverktyget
En del av Hållbarhetsverktyget.

Hållbarhetsverktyget är en beräkningsmodell, helt finansierat av Energimyndigheten och framtagit av Göteborgsregionen tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Idén om Hållbarhetsverktyget tar sin utgångspunkt i fråga om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för kommuner att planera i linje med både regionala överenskommelser, men också utifrån politiska klimatmål, säger Emmy Nicander, regionplanerar på Göteborgsregionen.

Hållbarhetsverktyget beräknar klimatutsläpp och energianvändning

Verktyget är främst tänkt att användas för nyexploatering där man vill räkna ut hur många och långa personresorna blir. Samt vilka färdmedel som kommer att användas. Baserat på det beräknas sedan personresornas klimatutsläpp och energianvändning.

– Det är ett verktyg som syftar till att synliggöra klimateffekter av planerad bebyggelse, säger Emmy Nicander och fortsätter:

– Tanken är att kunna använda verktyget för att jämföra olika alternativ på antingen lokaliseringar eller bebyggelsestruktur för att kunna se olika för- och nackdelar.

Kan jämföras med nationella klimatmål

Verktyget kan även ge en bild av områdets klimatutsläpp och energianvändning över tid fram till och med år 2050. Det går sedan att jämföra kurvan med de nationella klimatmålen.

– Ifall området man har lagt in inte svara upp till de nationella klimatmålen, så kan man i verktygets modul jobba med olika scenarion för att se vad som skulle krävas kring fordonens beläggningsgrad, fördelning av biobränsletekniker eller färdmedelsfördelning för att nå klimatmålen, säger Emmy Nicander.

Hur mycket behöver man kunna om GIS för att använda verktyget?

– Det är ett GIS-baserat verktyg men det krävs ingen GIS-kompetens för att använda det. Vi har försökt ha användarvänligheten i fokus genom hela utvecklingen, säger Emmy Nicander.

Vad är det unika med det här verktyget?

– Det är främst kopplingen till karta och att verktyget är väldigt enkelt att använda. Transparensen i vad som ligget bakom beräkningarna är också viktig, vi vill inte skapa en ”black-box”-känsla, säger Emmy Nicander.

Verktyget är framtaget anpassat till Göteborgsregionen, men det är möjligt att implementera det i andra regioner och kommuner efter justeringar och utbyte av data. En sådan anpassning kräver utbyte av specifika kartor, resedata, resealstringsalgoritmer, utsläppsfaktorer and andra beräkningsfaktorer.

– Tanken var från början att det skulle vara generella beräkningar som fler regioner ska kunna använda. Men det förutsätter att man byter ut en del data, kartor och programmerar om nya algoritmer för att beskriva sambanden. Vi diskuterar redan med andra regioner om detta, säger Tomas Wisell, projektledare på IVL.

Hur lätt är det att göra det?

– Det kan vara väldigt olika mellan regioner i vilken utsträckning som den data som behövs finns tillgänglig. Det som är viktigt är att det finns data över resvanor, trafikmätningsdata, modellerade data för annars blir det för svårt, säger Tomas Wisell och fortsätter:

– Men exempelvis Umeå liknar Göteborg mycket geografiskt på så vis att det har ett kommuncentrum nära kusten. Så där skulle jag nog säga att det är möjligt att använda verktyget utan för stora anpassningar.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.