Krönika: Det finns ingen cementkris

Krönika Att det mediala Sverige inte konfronterat regeringen med detta faktum är ett misslyckande. Att riksdagen förbisett detsamma är långt värre. Det skriver Mikael Karlsson i en krönika om cementaaffären.

Krönika: Det finns ingen cementkris
Mikael Karlsson. Foto: Peter Knutson

Cementaaffären är smått unik. Det mediala genomslaget i ett enskilt ärende är enormt och regering och riksdag dansar efter bolagets pipa istället för att följa grundlagen.

Påstådd brist på kalksten leder till cementbrist, byggstopp och svallvågor i form av massarbetslöshet och sänkt bruttonationalprodukt. En kör av industriröster som ropar cementkris får regeringen att snabbt lägga en proposition på riksdagens bord. Lagrådet anser att processen och lagförslaget strider mot regeringsformen och kan skada ”tilltron till det svenska rättssystemet”. Men efter pliktskyldiga invändningar ställer sig även oppositionen bakom regeringen. En vänsterpartist säger självsäkert att ”det inte finns cement på hyllan någonstans i världen”.

Cementkris – eller inte

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Detta sker trots att hoten visat sig uppblåsta, trots att vederhäftiga utredningar saknas. Men vad få tycks veta är att Cementa redan före riksdagsbeslutet visste att det inte blir någon cementkris.

Bolagets bildpresentation från den 10/9 visar svart på vitt att det finns ett nytt avtal mellan Cementa och Nordkalk. Det ”täcker merparten av Slitefabrikens kalkstensbehov i upp till 6 år”. Kalkstenen ska levereras från Nordkalk Storungs på norra Gotland, blott 15 kilometer bort, främst med lastbil men också sjövägen.

”Säkrad svensk cementförsörjning”

Redan i november i år levereras enligt Cementas siffror 30 000 ton kalksten, vilket trappas upp till 200 000 ton per månad. Det bör räcka för att klara upp emot 2,5 miljoner ton om året, som enligt Cementa behövs för en ”säkrad svensk cementförsörjning”.

Så går den hotfulla retoriken upp i rök.

Så går den hotfulla retoriken upp i rök. Det blir inga produktionsstopp och byggstopp, ingen massarbetslöshet. Den påstådda kris som det skrivs spaltmeter om är falsk.

De utmaningar som Cementa nu möter är ”logistiska” och ”ledtider för inkörning” och det behövs ”myndighetsgodkännande”, vilket är förhållandevis enkelt att få.

Produktion och byggande kan fortsätta

Efter underkännandet i Mark- och miljööverdomstolen – som berodde på att Cementa inte klarade lagens krav på att undersöka miljökonsekvenser – får nu bolaget flera år på sig att göra sin rättsliga bakläxa. Under tiden kan produktion och byggande i Sverige fortsätta.

Att det mediala Sverige inte konfronterat regeringen med detta faktum är ett misslyckande. Att riksdagen förbisett detsamma är långt värre. Studier lär förklara varför myten om cementkrisen kunde få så stort genomslag, men det är långt viktigare att motverka att historien upprepas.

Ska hindra politiska eftergifter

Regeringsformen ska hindra politiska eftergifter i form ”lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol”, som Lagrådet skriver. Men vad händer när riksdagen ignorerar Lagrådet, när media påstår att samhällsekonomin hotas om de nya reglerna inte tillämpas? Och vad väntar runt hörnet om osakliga kampanjer i långt större miljöfrågor får gehör i strid med gällande rätt?

Jag vet inte. Men det är dags för media att systematiskt börja nagelfara överdrifter om kostnader för miljöskydd. Och det måste bli påföljder, inte eftergifter, när företag slarvar med att beskriva sina miljökonsekvenser. Detta kräver en stark och tydlig miljölagstiftning, inte en uppluckring av regler, och givetvis en respekt för Sveriges konstitution.

Land ska med lag byggas.

– Mikael Karlsson, Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala universitet

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.