Varmt mottagande för finansieringsstrategi

Finansiering Fossilfritt Sverige har överlämnat sin strategi för att finansiera klimatomställningen till näringsministern. Bland förslagen finns statliga investeringsfonder och kreditgarantier för lån utan exportkoppling. Förslagen fick ett varmt mottagande från ministern men branschen ville se mer.

Varmt mottagande för finansieringsstrategi
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Karl-Petter Thorwaldsson (S) vid överlämnandet. Foto: Peter Söderberg

Fossilfritt Sverige har levererat en lång rad färdplaner för hur olika branscher ska ställa om till fossilfrihet, och tre övergripande strategier, till exempel vätgasstrategin. Nu har kansliet även arbetat fram en strategi med förslag på hur finansieringen ska kunna underlättas. Strategin överlämnades nyligen till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Förslaget är hyfsat förankrat. 13 aktörer har sajnat upp sig och stöjder berättelsen och slutsatserna i allt väsentligt, sade Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige vid överlämnandet.

Gäller att minska risken

Enligt strategin är statens roll inte att betala ut pengar, utan att underlätta för det privata kapitalet att nå fram dit där det behövs. Svante Axelsson presenterade det som att statens roll är att minska risken för placerarna. Han lyfte den nu så omdebatterade reduktionsplikten som ett exempel.

– Statens roll är att skapa marknader och efterfrågan. Vi har till exempel reduktionsplikt i Sverige, den skapar en marknad i bioekonomin. Håller man fast vid den så minskar risken för investerare, sade han.

Stort stöd kan vara negativt

Han menade att alltför mycket statligt stöd kan vara negativt.

– Om man översubventionerar kan det bli ett race to the bottom, där man ser att andra länder följer med. Då får vi ett överfinansierat, tungt koncept. Samtidigt är det svårt att gå från brunt till grönt, eftersom den finansiär som går in i företag med stora utsläpp försämrar sina siffror. Just i resan från brunt till grönt behöver staten gå in mer.

Sex tjänster på listan

Han konstaterade att det finns gott om kapital och en mängd aktiviteter, men fortfarande några ”vita fläckar” där det kan löna sig att göra en insats. Totalt har Fossilfritt Sverige identifierat sex olika tjänster som de menar att staten bör erbjuda:

  1. Kreditgaranti för lån under 500 miljoner kronor som saknar exportkoppling
  2. Lån för företag och projekt i väldigt tidiga skeden
  3. En eller ett antal nischade statliga investeringsfonder för direktinvesteringar i tidiga skeden
  4. En tjänst som hjlper till att matcha företag och projekt med finansiärer
  5. En tjänst som guidar aktörer rätt inom de svenska och europeiska stödystemen
  6. Ett expertkompetenscentrum som gör en samlad bedömning av olika tekniker och investeringar så att riskerna för det privata kapitalet minskar.

Exakt hur dessa tjänster ska utformas specificerar inte Fossilfritt Sverige. En väg är att bygga upp kunskapen hos befintliga aktörer, en annan att skapa ett kompetenscentrum för de två sistnämnda tjänsterna och sprida de övriga bland aktörer som redan finns. Fossilfritt Sverige nämner också möjligheten med en statlig investeringsbank, något som även Klimatpolitiska rådet föreslog i sin senaste rapport.

Förändringar i statliga organisationer

Därutöver innehåller Fossilfritt Sveriges rapport förslag på vad regeringen bör göra för förändringar i statliga organisationer. Det handlar till exempel om att utse en myndighet som hjälper finansbranschen att tolka taxonomin och att utöka Klimatklivet. Fossilfritt Sverige menar också att regeringen behöver bli mer aktiv inom EU, till exempel för att se till att biodrivmedel får en roll att spela i EU:s klimatomställning.

– Strategin är väl i linje med det arbete som vi inlett på näringsdepartementet som vi lanserade för någon vecka sedan, Sveriges nya industrialisering. Jag tycker att du pekade på rätt saker och några av de här sakerna är ganska enkla att se att det finns ett så kallat marknadsmisslyckande, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Ministern gillade förslagen

Han ställde sig positiv till förslagen i rapporten.

– I huvudsak skulle jag vilja säga ja, men jag kan inte göra det – men i beredning kan vi ta de förslag som kommer, sade han.

Arbetet med marknadsstimulanser och EU kallade han för ”ett komplicerat läggspel”. Han lyfte också frågan om reduktionsplikten.

– Det vore väldigt tråkigt om vi tvingades minska mängden fossilfria material för att ersätta bensin eller diesel. Det är gigantiska investeringar som kommer i den sektorn. Vi är väldigt oroliga för det och följer det dag för dag.

”En fröjd att vara näringsminister”

Men att vara näringminster är inte bara en källa till oro.

– Den gröna revolutionen är otroligt bra för det svenska näringslivet. Jag tror aldrig att vi har haft ett sådant innovationsklimat som idag. Det är en fröjd att vara näringsminister, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Frågan om en grön, statlig investeringsbank är delvis känslig. Fossilfritt Sverige förslog flera alternativ, bland annat att låta olika aktörer ta hand om det, eller skapa en ny organisation.

– Jag tror att jag passar på den frågan. Det är minst fyra departement inblandade i det som du nämnde. Jag vet inte exakt hur det ska organiseras, men jag är på det klara med att det behövs, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

”Kunskapscentrum räcker inte”

I en efterföljande debatt deltog bland andra Johan Florén, 7 AP-fonden, och Ylva Wisén, vd Folksam. Ylva Wisén menade att Fossilfritt Sveriges plan skulle adressera frågan om risk, men efterlyste infrastruktur som skulle göra det möjligt för pensionsförvaltarna att gå in med kapital i omställningen.

– Den här bryggan, infrastrukturen, måste också till. Det räcker inte att bygga ett kunskapscentrum, sade hon.

Svårt gå från brunt till grönt

Johan Florén från Sjunde AP-fonden såg mycket positivt i Fossilfritt Sveriges förslag. Men han menade att det behövs ett nytt tänk från finansiärernas sida. Det håller inte att bara investera i gröna verksamheter, de som är bruna behöver kapital och aktiva ägare för att ställa om.

– Jag tror att vi kommer att behöva en kulturförändring och att det kommer att ske. Vi behöver gå vidare även om det försämrar vårt fotavtryck. Det är rimligt, för vårt portföljavtryck är oväsentligt om inte utsläppen minskar, sade han.

Ökade sitt klimatavtryck

Ylva Wisén berätta Folksam valt att öka sitt ägande i SSAB, trots att det innebar ett ökat koldioxidavtryck för deras portfölj med fem procent.

– De flesta tyckte nog att det var ganska modigt gjort av oss. Tittar man bara på vår hållbarhetsredovisning, då ser det ju bara illa ut. Men vet man varför, då ser det bra ut, sade hon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.