USA-valet står mellan Parisavtalet och frackning

Klimatval Vinner Joe Biden den segdragna kampen om att bli president i USA, så ska han satsa på att landet når noll netto utsläpp av klimatgaser till år 2050. Donald Trump utlovar fortsatt stöd till frackning. Båda ser USA som en ledare på klimatområdet, fast på olika sätt.

USA-valet står mellan Parisavtalet och frackning
Fladder. FOTO: Pixabay

Presidentvalet i USA utgår från två extremt skilda positioner vad gäller klimatet, enligt vad som står att läsa på presidentkandidaternas kampanjsidor.

På Donald Trumps kampanjsida nämns klimatutsläpp enbart ett fåtal gånger och då först och främst för att attackera motståndaren i kampen om presidentposten: ”Ett försök att eliminera klimatutsläpp enligt Bidens tidslinje skulle uppskattningsvis kosta 4,5 biljoner dollar.”

På kampanjens hemsida framgår att Donald Trump kommer att fortsätta kämpa för jobben i energiindustrin, vilket han enligt egen utsago redan gjort med framgång under sina fyra år som president. Olja- kol och naturgas nämns specifikt som industrier han vill satsa på.

Han har till exempel ansträngt sig för att skydda frackningsindustrin, utvinning av olja med en metod som gör att tillgångar i gasskiffer kan utvinnas. Metoden har kritiserats för att bland annat riskera att förorena grundvattnet. ”President Trump slåss mot missriktade attacker på hydraulisk spräckning (frackning) och andra innovativa tekniker för råvaror för energi och annat.”

Redan klimatbäst

Twitterkontot nämner också klimat. Förra året skrev han ner några frågor och svar om klimatet. En av frågorna handlar om vilket land som minskat sina klimatutsläpp mest. Svaret är enligt Trump Amerika. Han twittrar också att han vill se världens renaste luft och vatten och att ”vi har nu det!”.

Vita husets hemsida kan också ses som en del av kampanjen. Där står att anledningen till att USA är ledande inom luftkvalitet och klimatminskning är nuvarande regeringens insats. ”Alltmedan USA blivit världens främsta producent av olja och gas har nationen med framgång minskat växthusutsläppen och förbättrat luftkvaliteten”.

Ledare i framtiden

Joe Biden å sin sida ser inte USA som en ledare i dagsläget, men utlovar, enligt hemsidan att landet ska bli det. Till att börja med är målet mer modest, att USA ska nå ner mot noll nettoutsläpp av klimatgaser till år 2050. Landet ska också åter ansluta sig till Parisavtalet.

Men det är bara steg på vägen mot en ledarposition i klimatarbetet. Blir Joe Biden president ska han ”ställa sig i täten för arbetet med att få varje större land att öka sina ambitioner vad gäller nationella klimatmål.”

USA:s ekonomiska styrka ska utnyttjas på vägen mot minskade utsläpp, enligt Bidens kampanj. Klimatet ska bli en integrerad del av utrikespolitiken, den nationella säkerhetsstrategin, liksom inom handelspolitiken.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.