Trafikens utsläpp minskar men det går för sakta

2030-mål Utsläppen från trafiken kommer att fortsätta att minska med de styrmedel som finns på plats idag. Men takten är för långsam. Sverige kommer inte att klara sina klimatmål vare sig till 2030 eller 2045 om inget ytterligare görs.

Trafikens utsläpp minskar men det går för sakta

Minskad biltrafik måste till om Sverige ska klara sina klimatmål, förutom energieffektivisering och förnybar energi. Det visar Trafikverkets scenarier. Men frågan är kontroversiell, något som bland andra transportforskaren Henrik Ny märkt av. Förra året kom forskningsrapporten ”Vägval 2030 – färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter”, där han är huvudförfattare. Och medan många forskningsrapporter har svårt att nå ut till allmänheten uppstod en debatt kring denna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det blev lite kontroversiellt, säger Henrik Ny, som är universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola.

– Det påstods att vi hade för lite glesbygdsperspektiv. Men i glesbygd måste man göra på annat sätt, vilket vi också skriver om i rapporten, säger han.

Inte ens Norge skulle klara det svenska målet

Rapporten är ett försök att staka ut en väg mot ett hållbart system för persontransporter i sydöstra Sverige. I den listas en lång rad olika åtgärder, och läsaren hittar också bistra sanningar kring idéer som att Sverige skulle vara tredje bäst i världen på elbilar.

– Vi kanske är tredje bäst, men om man tittar på data så ser man snarare att Norge ligger långt före alla andra och att vi är ungefär lika ”dåliga” på både styrmedelstryck och utdelning i form av elbilar som Danmark, Storbritannien och Tyskland, säger Henrik Ny.

Inte ens Norge kan nå det svenska omställningsmålet till 2030 i nuvarande takt, säger han. Detsamma gäller förstås Sverige.

De åtgärder som föreslås i rapporten för att klara målet är välbekanta.

– Den allmänna inriktningen måste vara att det blir dyrare att göra fel och billigare och enklare att göra rätt. Vi föreslår bland annat utökad bonus-malus som skulle breddas till att inte bara omfatta inköp av fordon utan också tjänster. Bonus-malus kopplat till till exempel parkeringsavgifter och bilpooler tror jag skulle vara ganska effektivt, säger han.

Trafikverket antar minskad transportvolym

Han konstaterar att även Trafikverket börjar prata om att transporterna måste minska. I Trafikverkets förslag till nationell plan för transporter 2018-2029 skriver myndigheten bland annat ”I ett transportsystem som har ställt om och nått klimatmålen kan trafiken med bil och lastbil antas ha minskat jämfört både med prognosen och volymen i dag.” Trafikverket räknar också som en känslighetsanalys på hur olika projekts lönsamhet påverkas av minskad trafik. Förslaget innehåller heller inga nya förslag på investeringar i vägar över en miljard kronor.

Håkan Johansson är nationell samordnare i klimatfrågor på Trafikverket. Han säger att trafiken kommer att fortsätta att öka om inga nya styrmedel sätts in, och att det inte är en hållbar utveckling.

– Trafikverket har tagit fram scenarier för hur transportsektorn ska kunna nå klimatmålet för inrikes transporter på minus 70 procent kolidoxidutsläpp. Dessa visar tydligt att man måste kombinera tre områden: ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, energieffektivisering och förnybar energi i form av biodrivmedel och elektrifiering, på sikt även vätgas, säger han.

Dagens styrmedel för utsläpp från trafiken räcker ej

Dagens styrmedel, EU:s ännu ej beslutade koldioxidkrav inräknade, är inte tillräckliga.

– Med dem når vi i bästa fall en minskning på knappt 40 procent till 2030 jämfört med 2010, säger Håkan Johansson.

Om energieffektivisering, nya bränslen och mindre bilåkande kombineras ser däremot framtiden ljus ut:

– En sådan utveckling kan också bidra till många andra mål i samhället, inte minst genom de positiva effekter som en hållbar stadsutveckling kan ge, säger Håkan Johansson.

Läs mer: ”PFAD blir omöjligt på marknaden”

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.