Tomas Kåberger: 2020 året då förnybar el går om kärnkraften

Debatt Det finns inte tid för tekniknostalgi. När sol och vind redan ger den billigaste elen kommer termisk elproduktion aldrig få den roll den tidigare haft, skriver Tomas Kåberger, professor på Chalmers, i en debattartikel.

Tomas Kåberger: 2020 året då förnybar el går om kärnkraften
Tomas Kåberger. Foto: InnoEnergy

Med data från tre fjärdedelar av världens el för 2019, går det att säga med god säkerhet att 2019 var det första året på länge som världens elkonsumtion ökade medan den fossila elproduktionen minskade.

Förnybar elproduktion har tagit marknadsandelar i flera år. Men det vara bara efter finanskrisen för tio år sedan som fossila elproduktionen minskade, men då därför att den totala elproduktionen minskade.

Förnybar el ökar

I början av seklet var kärnkraften och förnybar el ungefär lika stora, men nu ger förnybar el två och en halv gång så mycket el som kärnkraft.

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Även om man räknar bort vattenkraften tycks 2019 vara året när övrig förnybar el för första gången på ett halvsekel passerar kärnkraften i totalt producerad el.

Coronaviruset påverkar efterfrågan på el

Eftersom början på 2020 redan inneburit en inbromsning i världsekonomin på grund av coronaviruset är det troligt att det blir ett år av global ekonomisk recession.

Det ger minskad efterfrågan på el och många bränslen, låga priser och därmed ekonomiska problem de fossilföretag som har högst marginalkostnader.

Equinors beslut att inte borra efter olja utanför Australien liksom Teck Resources beslut att avbryta utvecklingen av oljesandtillgångar i Kanada är exempel på frivilliga beslut i den riktningen. Konkurserna kommer att bli fler än två.

Utvecklingen skyndas på

De fossilföretag som slås ut kommer inte tillbaka. Istället kommer utvecklingen av fossilfri el, och elektrifiering i andra sektorer skyndas på. Februari 2020 var första månaden som vindkraft gav mer el än kärnkraft och fossilt, sammantaget i Tyskland. Men inte den sista.

Det går att beskriva detta som klimatpolitiska framgångar. Men de drivs nu framför allt av vinsthungriga investerare.

Fler projekt väntas

I Spanien och Portugal går det nu att producera solel för 15-20 euro per megawattimme. I Spanien finns godkända projekt att bygga 80 gigawatt solel. Idag finns 8,7 gigawatt.

Man planerar att producera vätgas för att ersätta fossil gas i gasnäten. Gasnätens ägare har mycket att vinna på detta. Det betyder att infrastruktur som skulle kunna bli värdelös får ett bestående värde. De pratar inte längre om tekniska problem att hantera vätgas i ledningarna, utan om de enkla modifieringar som gör vätgastransporter möjliga.

Med bränslen producerade från förnybar el kan fossila bränslen ersättas i hela energisystemet, inte bara för elproduktion.

Utvecklingen av billig solel – en utmaning

Utvecklingen av billig solel är en utmaning för svensk energiintensiv industri. Med de sämre solresurser vi har, behöver Sverige lyckas med att göra vindelen ännu billigare och samtidigt vara ledande i processutveckling, om industrin ska kunna konkurrera med solrika delar av världen.

Det finns inte tid för tekniknostalgi. När sol och vind redan ger den billigaste elen, skalas upp och därmed blir ännu billigare, kommer termisk elproduktion aldrig få den roll den tidigare haft.

Många kommer entusiastiskt argumentera mot denna utveckling. Men det kommer inte att hjälpa. Låt inte dessa fördröja utvecklingen i Sverige.

Av: Tomas Kåberger,
professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.