Köpcentrum vill nå netto-noll energianvändning till 2023

energi Väla köpcentrum utanför Helsingborg vill nå netto-noll på energikontot till 2023 – med en energieffektivitet som vanligtvis bara specialdesignade nybyggen kan uppnå. Köpcentrumet har redan minskat sin energianvändning med över 40 procent sedan 2012.

Köpcentrum vill nå netto-noll energianvändning till 2023
Väla köpcentrum vill nå netto-noll energianvändning.

Minskad energianvändning och investering i solceller för egen elproduktion. På så sätt ska Väla köpcentrum, vars största byggnad är uppförd 1974 enligt den tidens energikrav, nå netto-noll på för fastighetsenergi år 2023. Netto-noll innebär att det ska produceras lika mycket energi på platsen som köps in, över ett år. Inköp av fjärrvärme och el vintertid ska alltså matchas av försäljning av el från solcellerna under sommaren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det låter som en nästa omöjlig utmaning – de hus som når netto-noll idag är ju inte nästan 50 år gamla köpcentrum utan nybyggda med högsta energiprestanda – hur ska det gå till?

– Jag känner mig trygg med att det kommer att lyckas. Vi har ju gjort noggranna förstudier och jobbat igenom väldigt många olika spår. När vi kom fram till de nio projekt vi ska satsa på så kände jag mig trygg med att det kommer att lyckas. Fast det blir ju inte hur enkelt som helst, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef.

Centrumchef Niklas Blonér och Fredrik Arvidsson.

Bland de nio projekten finns åtgärder i ventilationssystemen, översyn över hur luften filtreras, tillvaratagande av spillvärme från kylsystem och åtgärder på det som kallas varmvattencirkulation. Det är ett system som ser till att man snabbt får varmvatten i kranen även om det är långt till varmvattenproduktionen, genom att hela tiden cirkulera varmt vatten i ledningarna. I det systemet går mycket värme gå förlorad.

Solceller bär sista biten mot netto-noll

När effektiviseringsprojekten är genomförda kommer en investering i solceller att stå för resten. Totalt räknar Skandiafastigheter, som äger Väla, att investera omkring 65 miljoner kronor fram till 2023. De stora delarna är byte av några ventilationsaggregat, konvertering av kylmaskinerna och solcellerna.

– Vi räknar med en årlig besparing på kanske 6 miljoner kronor sedan, så återbetalningstiden är 10 till 12 år, säger Fredrik Arvidsson.

Skandiafastigheter arbetar enligt det som kallas Totalmetoden, vilket innebär att mer lönsamma investeringar får bekosta de något mindre lönsamma. På så sätt uppnås en större effektivisering än om bara de lägst hängande frukterna hade plockats.

Effektiviserat sedan 2012

Men effektiviseringsarbetet började redan 2012. Sedan dess har Fredrik Arvidsson och hans kollegor lyckats spara 47 procent på energianvändningen. Mycket handlar om att ha koll på de tekniska systemen och optimera drifttider, flöden och temperaturer.

– Det som möjliggör detta är att vi har digitaliserat hela anläggningen. Vi har bra koll på den och kan göra tester i realtid, se vad som händer med till exempel temperaturer och luftkvalitet när vi ändrar i driften, säger Fredrik Arvidsson.

Får ej tumma på innemiljön

Byggnaden är inte automatiserad så till vida att den styr sig själv utifrån signaler från till exempel besökssystem. Men däremot har man bra koll på när det är mycket folk, och kan justera driften utifrån den kunskapen. Fredrik Arvidsson betonar att det inte handlar om att spara energi på hyresgästens bekostnad:

– Tvärtom ska vi vara säljstödjande. Till exempel en affär som säljer jackor kanske vill ha det lite svalare än en som säljer underkläder, förklarar han.

Butikernas el ingår inte

FAKTA

Väla köpcentrum

Yta: 125 000 kvadratmeter Energianvändning: 2012 150 kWh/kvm, år 2019 90 kWh/kvm,år Förväntad solelproduktion efter genomförd utbyggnad: 4,5 GWh Därutöver kommer spillvärme från kylsystemen att tas tillvara, och ytterligare energieffektiviseringar att genomföras.

Hyresgästernas, alltså de enskilda butikernas, elanvändning räknas inte in i Välas nollvision. Däremot ingår ventilation, värme och kyla för hela anläggningen. Och att ledningen är positivt inställd till energibesparingarna är kanske inte så konstigt. Fredrik Arvidsson har arbetat systematiskt med att utvärdera varje större energisparprojekt sedan starten 2012 och se på dess ekonomi.

– Det är riktigt kul, när energibesparingen verkligen syns på ekonomin. Och det har den gjort. Istället för greenwash så är det greencash. Det skulle man kanske inte vilja säga för sju åtta år sedan, men idag går det bra, säger han.

Vindkraft problematiskt

Just greenwash är något som han till varje pris vill undvika. Det märks till exempel på frågan om att använda vindkraft för att generera egen el.

– Vi ligger relativt nära bostadsområden och då blir det problem med tillstånd för större vindkraftverk. Visst kan man köpa in sig på andra vindkraftanläggningar, men vi vill ha allt på vårt område här. Det finns också nya grejor, som små träd med vindsnurror i. Men vi försöker undvika greenwash och en sådan lösning kan nog ge den effekten, säger han.

Hur stor del av taket kommer ni att täcka med solceller för att nå nollvisionen?

– Idag har vi nyttjat 10 till 12 procent. Jag tror att det blir 20 till 30 procent när vi är klara, säger Fredrik Arvidsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.