Ny teknik ska göra det enklare att använda vindkraft

Internationellt Vindkraften är en växande energileverantör – men tillgången är ojämn. Nu har blockchainbaserad, tysk teknik för att balansera efterfrågan och tillgång på el testats i fält. Försöken pekar på att det kan bli möjligt att ersätta nya kraftledningar med effektivare, regional elhandel.

Ny teknik ska göra det enklare att använda vindkraft
Foto: StockAdobe

Totalt har sex fältförsök utförts i det tyska projektet där blockchainbaserad teknik används för att handla med bland annat vindkraftel. Målet är att få fungerande, regionala energimarknader där utbud och efterfrågan av förnybar el, framför allt vindkraft, balanseras. I projektet ingår både stora elköpare, elproducenter, nätägare, med flera.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Michael Merz, Ponton.

Miljö & Utveckling har pratat med Hamburgföretaget Ponton, som har tagit fram tjänsten Energieplatform för realtidshandel med el i regionala nät.

– Vår teknik testades i sex olika scenarior. Målet var att visa att konceptet fungerar, säger Michael Merz, vd på Ponton.

Tung industri ingick i försöket

I ett av försöken köptes och såldes effektutrymme mellan stora industrier, bland annat ett aluminiumsmältverk. Industrierna behöver stora mängder energi, men kan ibland ha ett överskott om produktionen minskas.

– Ett exempel är en aluminiumtillverkare, som kan anpassa sin efterfrågan på energi efter den varierande produktionen från en vindkraftpark. Om vindkraften genererar mer energi än förväntat kan aluminiumtillverkaren höja sin produktion och därmed sitt elbehov. Energiplattformen gör det möjligt att genomföra transaktionen precis före leveransen, säger Michael Merz.

Snabb leverans av vindkraftel

Elen levereras alltså bara några sekunder efter det att den beställts. Det är enligt Michael Merz också möjligt att veta vilken el som levererats, tack vare den nya, blockchainbaserade tekniken.

– Ja, blockchaintekniken gör det möjligt att spåra ursprunget till elen även om den har passerat många aktörer innan den når fram till slutanvändaren.

Kan ge stabilare elleveranser

Tekniken kan också bidra till ett stabilare elnät, även om stora mängder vindkraft kopplas in. Ett annat mål är att minska behovet av nya kraftledningar.

– Ett av projektets syften är skapa förutsättningar för att matcha efterfrågan och utbud på regional nivå, snarare än att bygga ut elnätet, säger Michael Merz.

När räknar ni med att tekniken kan användas i full skala?

– Teoretiskt sätt går det att använda den inom kort. Men det finns juridiska frågor som måste lösas, och det måste också finnas en tillräcklig flexibilitet på efterfrågesidan för att marknaden ska fungera, säger Michael Merz.

Vem ska äga och driva systemet?

– Detta är ett decentraliserat system och det behövs egentligen ingen ägare. En rimlig lösning vore att sätta samman en grupp intressenter som får driva och övervaka systemet, säger Michael Merz.

Försöken i Tyskland ska enligt Ponton bana väg för att hela norra Tyskland ska kunna försörjas med enbart förnybar energi.

Tyskland har sedan länge arbetat med överföringsfrågor. Först på grund av den snabba utbyggnaden av solceller, och nu när kärnkraften fasas ut. Blockkedjebaserad teknik för elhandel har, enligt Fredrik Lundström, Energimyndigheten, testats i bland annat USA.

– Blockkedjan har den fördelen att det inte behövs någon central aktör, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.