Teleoperatörens krav på regeringen: Avskaffa momsen på begagnade mobiler

Cirkulär ekonomi Medvetna konsumenter som väljer att köpa en redan ägd mobiltelefon missgynnas av dubbel momssättning. Det menar en vd på ett stort telekombolag som nu kräver att regeringen agerar.

Teleoperatörens krav på regeringen: Avskaffa momsen på begagnade mobiler
Tre:s vd Haval van Drumpt vill avskaffa momsen på begagnade mobiler.

Sedan tidigare erbjuder teleoperatören genom tjänsten 3Återvinn sina kunder att lämna in sina gamla telefoner och få rabatt på abonnemang och i höstas startade man tjänsten 3Begagnat där kunderna får möjlighet att köpa kvalitetstestade begagnade mobiler till reducerade priser.

Nu fortsätter Tre sin satsning på cirkularitet genom att sätta press på regeringen. På onsdagen gick Tre:s vd Haval van Drumpt ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet där han kräver att regeringen avskaffar momsen för renoverade mobiler och surfplattor.

Medveten konsumtion missgynnas

Han anser att konsumenter som vill göra ett medvetet val och köpa en redan ägd telefon missgynnas.

”Återförsäljare av begagnade produkter tvingas lägga på moms på en vara som i praktiken redan är skattad och klar. En momsbefriad återförsäljning skulle öka möjligheterna för konsumenter att göra mer hållbara val, och stärka verksamheter som vill bidra till en mer cirkulär ekonomi”, skriver Haval van Drumpt.

En skamfläck för Sverige

Haval van Drumpt konstaterar att miljömedvetenheten i allmänhet är hög hos svenskanra, men skriver också att svenskarnas elektroniska avfall är en ”skamfläck.

”Sverige kvalar in sig i absoluta världs­toppen i mängden ohanterat e-avfall. Det betyder att vi köper nytt, utan att hantera det gamla. Genom nollställning kan mobiltelefoner eller surfplattor användas av någon som inte behöver den senaste modellen. Till slut behöver de tas om hand korrekt så att metallerna och kemikalierna de innehåller återvinns korrekt och kan vara del av den gröna omställningen.”

Svenskarnas ohanterade e-avfall ökar enligt Haval van Drumpt och han berättar att de globala koldioxidutsläppen från nyproduktion av mobiltelefoner under år 2020 steg till 120 megaton, vilket motsvarar den totala elkonsumtionen för 22,7 miljoner hushåll under ett år. Antalet mobiltelefoner som lämnats in till återförsäljarnas återvinningsprogram ökar, men från låga volymer.

Den största bromsklossen är enligt Haval van Drumpt det han kallar dubbel momssättning på renoverad småelektronik.

”På en nyproducerad mobil eller surfplatta som köps för första gången i butik, läggs en moms på cirka 25 procent på priset. När produkten i fråga sedan renoveras och därefter säljs, måste ytterligare en momssats läggas till av återförsäljaren. Dubbelmomsen resulterar i en onödig fördyrning av produkten, som sänker incitamentet för konsument och försvagar därmed marknaden för produkten.”

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste