Dålig information om återvinning av mobiler

Avfall Elavfall är det avfall som växer snabbast i världen. Ändå är det stora brister i informationen om miljörisker och företagens initiativ för återvinning. Det visar en rapport från Swedwatch.

Dålig information om återvinning av mobiler
Shutterstock

Företagens modeller för insamling och återanvändning ser olika ut. Vanligtvis tas den gamla mobilen tillbaka av operatören i utbyte mot att kunden får en ny. Operatören ser till att telefonerna återställs och repareras hos betrodda leverantörer. De säljs sedan vidare på en andrahandsmarknad, ofta utanför Sverige.

– Telia, Tele2, Telenor och Tre har alla system på plats för att återta gamla mobiler och ge dem nytt liv på en andrahandsmarknad. Men det är inget som kommuniceras aktivt till privatkunder, och det saknas information om vad som händer med de mobiler som samlas in, säger Théo Jaekel, researcher och rapportförfattare på Swedwatch.

Granskningen konstaterar bland annat att de fyra största mobiloperatörerna brister i sitt ansvar att informera om de negativa effekter på människor och miljö som en mobiltelefon har under sin livscykel. I reklamkampanjerna är mobiloperatörernas budskap att konsumenterna ska köpa nytt, istället för att återanvända.

I tidigare rapporter har Swedwatch uppmärksammat den illegala handeln med el-avfall. Bara från EU exporteras 400 000 ton odokumenterat el-avfall varje år. Det finns en stor risk att de gamla mobiler som säljs i Europa hamnar på soptippar i Kina och Ghana. Där bränns telefonerna för att få fram värdefulla metaller som göms inuti. Arbetet sker ofta helt utan skydd. I processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för människor och miljö.

– Operatörernas arbete med återvinning är positivt. Men de måste även följa upp sluthanteringen av de mobiler som säljs vidare utomlands. De har ett ansvar för att de allvarliga riskerna kring hanteringen av el-avfallet ska undvikas, säger Théo Jaekel.

Fakta:

Swedwatch är en ideell förening med följande medlemsorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan, Latinamerikagrupperna, Fair Trade Center, Diakonia och Afrikagrupperna. Swedwatch bildades 2003.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.