Tele2:s hållbarhetschef: Därför är cirkulärt tänk för mobiler viktigt

Cirkularitet Ett viktigt steg på vägen mot att göra mobiltelefoner till en cirkulär ekonomi. Nu har GSMA tagit fram en vision för branschen.
– Det här handlar inte om att tweaka lite – utan om att omdana hela värdekedjan, säger Erik Wottrich, som lett arbetet.

Tele2:s hållbarhetschef: Därför är cirkulärt tänk för mobiler viktigt
Erik Wottrich, Tele2, berättar om initiativet för mer cirkularitet inom mobilbranschen.

Från slit och släng till cirkulärt. Sättet vi förbrukar mobiltelefoner är inte hållbart och det börjar avspegla sig allt mer i strategier, policys och visioner. Några som nu publicerat just en framtidsvision är GSMA som där drar upp riktlinjer man hoppas ska leda till en cirkulär ekonomi för mobiltelefoner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2, är den som lett arbetet och han säger att det varit lite av ett hjärteprojekt.

– Arbetet inleddes förra året då man i GSMA climate action task force fick föreslå projektområden och anmäla sitt intresse. Där föreslog jag att vi skulle skapa en sådan här grupp och räckte upp handen för att leda den, säger han.

Men även om Erik Wottrich var först med att räcka upp handen, säger han att han inte var ensam. Intresset fanns även hos flertalet andra operatörer och intressenter.

– I gruppen har vi haft över 15 operatörer från alla kontinenter. Jag skulle nog vilja säga att intresset är detsamma globalt, men att utmaningarna är annorlunda beroende på var man befinner sig.

Vill se cirkulär ekonomi kring mobiltelefoner

Som exempel på det senare säger Erik Wottrich att man i delar av Afrika inte alls har samma struktur och möjligheter kring återvinning, men att man istället är bättre på återanvändning.

– I norra Europa har vi kanske mer ett annat problem. Det att många konsumenter inte lämnar in telefonen till återvinning och återanvändning. Man tänker att det kan vara bra att ha och så lägger man den i en låda. Det innebär att man missar hela återanvändnings-tiden och att den inte kan göra nytta där, säger Erik.

GSMA:s vision är att det till 2050 ska finnas en cirkulär ekonomi kring mobiltelefoner. Men varför så länge, de 28 år fram till dess innebär ju att man hinner avverka rätt många mobilgenerationer.

– Vi tror inte att det här är något man kan ha klart på global skala till 2030. Det här handlar inte om att tweaka lite – utan om att omdana hela värdekedjan. Då är det rimligt att linjera med EU:s ambitioner och med Parisfördraget.

Spännande att se vilka roller alla tar

Erik säger att i det arbete man gjort nu har man försökt ta med alla aktörer för att se dels vad man kan göra men även för att försöka bena ut på vilka sätt man kan adressera problemen.

– Vi har försökt få med alla aktörer och har pratat med tillverkare, organisationer som företräder kunder, återvinnare samt återbruksaktörer. Jag kan generellt sett säga att det blir spännande att se hur det hela kommer att utvecklas. Vilka roller kommer de olika intressenterna ta?

På Tele2 har man sett återbruk som en ny affärsmöjlighet och från att ha varit perifert har det vuxit snabbt.

– På Tele2 har vi mobil som tjänst för våra stora företagskunder och det är ett flaggskepp för hur cirkulär ekonomi kan fungera i vår bransch. Det jobb vi gjort nu handlar mycket om hur vi kan utöka och förbättra våra egna erbjudanden. Mobil som tjänst har varit framgångsrikt – men hur kan vi göra det mer attraktivt? säger Erik Wottrich.

Nu börjar arbetet

Och bara för att man nu publicerat en vision, har arbetet mot den inte avslutats. Snarare tvärt om.

– Vi har ett arbete om vad vi kan sätta för mål 2030 men även om hur vi kan förbättra processerna både ur ett hållbarhets- och ett affärsperspektiv för att nå dit. Det arbete vi gör nu ska resultera i ett mål som telekombolag själva kan sätta eller kanske vad vi kan få till som GSMA:s gemensamma mål. Det kommer att vara spännande att se hur hela näringskedjan utvecklas samt hur kunder agerar och vad de efterfrågar, säger Erik Wottrich.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.