Vägledning: Så kan kommunerna ta sitt informationsansvar om avfall

AVFALL Kommunen är skyldig att lämna information till hushållen om avfallsförebyggande åtgärder. Men vad innefattar kommunens informationsansvar? Och vilka är framgångsfaktorerna? Det är frågor som Naturvårdsverket nu besvarar i sin senaste vägledning.

Vägledning: Så kan kommunerna ta sitt informationsansvar om avfall

Information om avfallsförebyggande åtgärder bör ske kontinuerligt över tid och informationen bör handla om avfallsslag som hushållen genererar. Det är några av minimiåtgärderna som Naturvårdsverket nu lyfter i sin kommun-vägledning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kommunen är skyldig att ha en avfallsplan med åtgärder för att förebygga och hantera avfall. I augusti 2020 utökades kommunernas ansvar till att också innefatta skyldighet att lämna information till hushållen om konkreta åtgärder.

Naturvårdsverket rekommenderar att kommunen bör använda minst följande tre informationskanaler: Löpande information via personliga kontakter, löpande digital information och information i samband med kommunens avgifter och tjänster. Men förutom detta rekommenderas att kommunen också gör mer uppsökande informationsinsatser, till exempel coachning, dörrknackning, utmaningar och tävlingar.

”En kommunikationsplan för kommunens information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen kan bidra till ett effektivt kommunikationsarbete. Planen bör vara flerårig och innehålla kommunikationsmål, val av kanaler och budskap, aktiviteter samt ansvarsfördelning, tidplan, budget och hur effekten av informationen ska mätas och följas upp”, skriver Naturvårdsverket.

Framgångsfaktorer

Det finns ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med information om avfallsförebyggande åtgärder. Här följer några tips:

Gör det konkret, visa på vinster, synliggör avfallet, använd kommunen som förebild och avliva myter. Exempel på missuppfattningar är att engångsartiklar skulle vara bättre för miljön än flergångsprodukter och att mat som passerat bäst före-datum är farlig att äta.

För att läsa Naturvårdsverkets rekommenderade miniminivå, och ännu fler tips, kan man läsa vägledning i sin helhet här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.