Stockholmshem tar strid mot fusket i byggbranschen

social hållbarhet Genom systematiskt arbete vill Stockholmshem, ett av de stora allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm, få bort fusket ur byggbranschen. Det handlar om allt från svartjobb till exploatering av rättslösa. Det berättade bolaget på ett seminarium i Almedalen.

Stockholmshem tar strid mot fusket i byggbranschen
Morgan Jansson, Stockholmshem. Foto: Ingar Lindholm

I april 2018 genomförde Stockholmshem sin första kontroll av en byggarbetsplats. Då hade bolaget redan lagt ett år på att lära sig om fusket i byggbranschen och fundera över hur man skulle kunna komma tillrätta med det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Sedan dess har vi gjort 12 kontroller och tittat på ungefär 300 personer och deras ID06kort, berättar Morgan Jansson, inköpschef på Stockholmshem.

Avslöjade personer utan arbetstillstånd

Kontrollerna avslöjade fyra personer utan arbetstillstånd, personer som riskerar att exploateras då de inte kan vända sig till myndigheterna för att få hjälp. Stockholmshem hittade också 26 felaktiga ID-handlingar och hela 41 oanmälda underleverantörer.

– Det här skulle generera ungefär 400 000 kronor i vitesbelopp enligt våra kontrakt som de ser ut idag, säger Morgan Jansson.

Rättvist byggande
Byggarbetsplatserna skyltas – transparensen är viktig. Rättvist byggande

Konceptet kallas Rättvist byggande och Morgan Jansson kallar modellen för en ”fartkamera”. Med hjälp av den upptäcks fuskare. I systemet ingår bland annat kontroll av personalliggaren, vilket varit känsligt, och samverkan med bland andra Skatteverket.

– Vi kan till exempel se om en underleverantör delat ut ID06-kort utan att ha betalat arbetsgivaravgift. Då ställer vi en fråga om det, och kan de inte svara så väljer vi en annan underleverantör, säger Morgan Jansson.

Det har varit tidskrävande att arbeta fram systemet.

– Vi har lagt mycket tid på det här, och fått mycket hjälp såklart. Vi som offentlig aktör har ett särskilt ansvar att se till att pengar hamnar inom systemet och att människor har det drägligt. Och att bara seriösa företag vinner kontrakt, säger han.

Stora belopp undanhålls samhället

Enligt Stockholmshem handlar det om stora belopp och allt från organiserat fusk med skatter och arbetstillstånd till vanligt schabbel.

– Alla byggarbetsplatser är drabbade, säger Morgan Jansson.

– Det kan se bra ut på ytan men ändå finnas avancerad brottslighet under.

Underleverantörerna är ett kapitel för sig.

– En viktig och svår del är att ha koll på underentreprenörerna. Det ska huvudentreprenören göra enligt kontrakten, men vi upplever att de inte klarar det, så det får vi göra. Vi registrerar alla och gör en massa skrivbordskontroller som vi sedan följer upp på arbetsplatsen. Är det någon annan underentreprenör där så är det avtalsbrott och då har vi sanktioner.

Anlitar specialist för kontrollerna

Stockholmshem gör inte själva kontrollerna, utan anlitar ett specialiserat säkerhetsbolag som har kompentens både att samla in information och att hantera hotfulla situationer.

Skanska har blivit granskade enligt modellen för Rättvist byggande.

– Vi välkomnar Stockholmshems initiativ. Det är viktigt att beställaren kontrollerar de krav man ställer i kontraktet. Men att bli kontrollerad är inte alltid superpopulärt, säger Marcus Andersson, regionchef Hus Stockholm på Skanska.

Extra känsligt är det förstås när kontrollerna sker oanmälda och på en plats som normalt är stängd för oanmälda besökare, som en byggarbetsplats normalt är.

Nu ska initiativet växa

Stockholmshem har nu gått samman med Familjebostäder, Svenska Bostäder och Sisab, som bygger och förvaltar skolfastigheter i Stockholms stad för att skala upp arbetet med Rättvist byggande.

– Tillsammans är vi den sjätte största byggherren i Sverige, och med råge den största fastighetsägaren, säger Morgan Jansson.

I systemet finns även en visselblåsarfunktion som hanteras av Fair Play, som för anmälningarna vidare till berörda myndigheter.

Läs mer: Hållbarhet allt viktigare inom bygg och fastighet

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.