Skanska adopterade skolklasser

Byggbranschen Som en del i arbetet med social hållbarhet har Skanska Nya Hem i Göteborg satsat på fadderskap. Företaget fungerar som fadder inte för enskilda individer, utan för två hela skolklasser i ett utanförskapsområde.

Skanska adopterade skolklasser
Skanska Nya Hem

Skolelever får hjälp att förstå byggbranschen genom ett fadderprojekt hos Skanska Nya Hem i Göteborg. Två klasser, en på högstadiet och en på gymnasiet, bjuds in till att följa ett byggprojekt, med studiebesök, lektioner och uppgifter som är knutna stadsutveckling. Båda klasserna finns i ett område i Göteborg som utmärks av hög arbetslöshet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– När de följer projektet får de veta mer om olika yrkesroller. Det är inte alltid lätt att förstå vilka yrken som finns, till exempel, berättar Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

Kan hjälpa till att motivera elever

Företaget bedriver liknande verksamhet på annat håll i Sverige, med sammantaget 500 elever. Projektet har utvärderats av ett utomstående företag som visar att skolsamverkan kan motivera elever och hjälpa dem att klara skolgången bättre. En uträkning visar att de skolprojekt Skanska driver kostat 1,8 miljoner kronor. Det betalar sig om fyra av eleverna som deltar landet runt får arbete ett år tidigare än om de inte deltagit i projektet.

Skolprojektet i Västsverige är en uppföljning av ett praktikantprojekt, då med vuxna. Elva personer fick tre månaders praktik hos företaget, i bostadsprojekten Kvibergs Entré och Örgryte Torp, också de i Göteborgstrakten. De rekryterades bland personer som då stod långt från arbetsmarknaden.

– Vi vill främja mångfald och då måste vi hitta sätt att sänka trösklarna för dem som står utanför arbetsmarknaden, säger Christina Ingelsten.

Alla praktikanter fick jobb

Alla praktikanterna har nu arbete. Projektet blev också populärt bland de övriga 40 anställda på Skanska Nya Hem i Göteborg.

– Att bidra till samhället skapar en känsla av meningsfullhet för våra medarbetare, säger Christina Ingelsten.

Skanska har räknat ut att samhällsvinsten för praktikantprojektet blev 8 miljoner kronor medan kostnaden för företaget blev 1,3 miljoner för de elva praktikanterna.

Använder projektet i marknadsföringen

Skanska räknar inte med vinst för egen del. Men fem av praktikanterna arbetar nu hos företaget. Skanska Nya Hem har också som uttalat mål att bidra till ett hållbart samhälle och det används även i marknadsföringen.

Alla människor anser inte att mångfald berikar. Men kritik eller motstånd från främlingsfientliga har Christina Ingelsten inte stött på.

– Ingen kan väl ha något emot att fler får möjlighet till egen försörjning, säger hon.

Läs mer: Så fixade Lund klimateffektivt miljonprogram

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.