Byggbolagens hållbarhetsrapportering granskad

Hållbarhetsredovisning Byggbolagens hållbarhetsredovisningar har varierande kvalitet. Det är en av slutsatserna från en genomgång av tio stora bolag och 60 små. Till de bästa hör JM som använder ramverket GRI.

Byggbolagens hållbarhetsrapportering granskad
AdobeStock

Tio stora byggbolags hållbarhetsrapporter har analyserats av konsultföretaget Ernst & Young, på uppdrag av branschföreningen Sveriges Byggindustrier. En slutsats är att bolagen är bra på att hållbarhetsrapportera. Men de har brister vad gäller rapportering av mänskliga rättigheter och korruption.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är något som behöver utvecklas, säger Marianne Förander, medförfattare till rapporten Byggbolagens hållbarhetsrapporter. Analys av de största byggbolagens hållbarhetsrapporter 2017 och revisor hos Ernst & Young.

JM hade bästa rapporten

Enbart ett fåtal företag kan till exempel beskriva var i värdekedjan det finns förhöjd risk för mutor.

– Men rent generellt så är de stora bolagens rapportering ganska bra, säger Marianne Förander.

Rapporten från JM bedöms vara allra bäst: ”JM:s hållbarhetsrapport 2017 har en bra struktur och röd tråd hela vägen från affärsmodell och risker till mål, styrning, nyckeltal och uppföljning“ står det att läsa i rapporten.

Marianne Förander berättar att en bra beskrivning av verksamheten är viktig, eftersom det hjälper en utomstående att förstå vilka sorters risker som uppstår.

– Det är inte alldeles enkelt att göra, säger Marianne Förander.

Mycket policies hos mindre bolag

Ernst & Young har även gått igenom 60 mindre företag. Där kunde verksamheten rent av beskrivas som fluffig, till skillnad från de bästa som beskrev sin verksamhet med fakta.

–De mindre bolagen hade bilder och fluffig text, som snarare handlade om policies, säger Marianne Förander.

Användningen av ramverket GRI var ett annat skäl till att JM:s hållbarhetsredovisning lyfts fram som ett bra exempel. Marianne Förander förklarar att ett ramverk också är viktigt när utomstående försöker förstå företaget.

– Om man använder ramverk, som GRI, då har man nyckeltal och följer dessutom regler. Det gör att blir jämförbart med vad andra som använder samma ramverk gör, säger Marianne Förander.

Av de tio stora bolag som analyserats, visar sig fyra inte använda GRI, och inte heller något annat ramverk.

Svevia enda bolaget med utomstående revisor

Rapporten pekar också ut statliga infrastrukturbolaget Svevias redovisning. ”Vi noterar att Svevia har valt att lyfta fram fler policys i sin hållbarhetsrapport än övriga analyserade företag vilket kan tala för att Svevia har ett mer utvecklat hållbarhetsarbete än övriga analyserade företag” står det att läsa. Svevia har också, som enda bolag i analysen, anlitat en utomstående revisor för att granska hållbarhetsredovisningen, trots att det inte är ett krav.

– Vi tycker att företagen borde låta en utomstående och oberoende person granska och uttala sig om ifall företaget gjort det som skrivits i redovisningen, säger Marianne Förander.

De tio stora bolagen som granskats är ändå generellt bra på hållbarhetsredovisning, tycker hon.

Personalsäkerhet viktigt ur riskperspektiv

De största riskerna med verksamheten som bolagen själva rapporterade handlade om personalens hälsa och säkerhet. Byggverksamhet är det som lett till flest dödsolyckor kopplade till arbetet under de senaste tio åren, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

2017 var första året med lagkrav på hållbarhetsrapportering för stora bolag.

Läs mer: De vill bygga första fossilfria förskolan

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.