Samråd om energibrunnar fällde LKAB:s tillståndsansökan

Juridik LKAB nekas fortsatt och utökad gruvverksamhet i Kiruna av Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD). Enligt domstolen finns det brister i samrådet med kirunaborna. Det aktuella samrådet gäller 220 energibrunnar för bergvärme och en dricksvattenbrunn.

Samråd om energibrunnar fällde LKAB:s tillståndsansökan
LKAB:s gruvområde i Kiruna. Foto: LKAB

LKAB får inte fortsatt tillstånd för att bedriva gruvverksamhet i Kiruna. Bolaget har redan meddelat att domen ska överklagas. Skälet till avslaget är brister i ett samråd år 2017, något som bolaget ställer sig frågande till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi har arbetat med detta sedan 2014. Vi har i över tre år kompletterat olika delar som domstolen efterfrågat, mycket av det relevant, men nu får vi veta att domstolen anser att den inte kan pröva ansökan på grund av att inbjudan till det samråd som genomfördes våren 2017, borde gått till på ett annat sätt. De menar också att det är något som inte kan rättas till i efterhand. Det här saknar helt proportionalitet och kan inte beskrivas som annat än ännu ett exempel på det systemhaveri som vi nu ser, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB, i ett uttalande.

Bara tio personer kom till samrådet

Enligt domstolen hölls visserligen ett möte i Kiruna som annonserats på olika sätt, men endast tio personer närvarade. Domstolen menar att det krävs riktade samråd till just de personer som har en energibrunn. I juni bad domstolen LKAB att komplettera med mer information om samrådet och om det skulle kunna gå att hantera bristerna i efterhand, något som kallas att ”läka” bristerna.

Enligt domen kom ingen ny information om efterhandsåtgärder in, och i augusti bad domstolen återigen om en komplettering, något som LKAB då skickade in.

Menar att sakägarna nåtts

Enligt kompletteringen råder det enligt LKAB:s uppfattning ”ingen tvekan om att berörda sakägare nåtts av informationen om bolagets samråd och hur ytterligare information finns att få.” LKAB menar också att kirunabor generellt har bra kunskap om verksamhetens påverkan i området, och att det var därför det kom så få personer på samrådsmötet. Bolaget skriver också att det planerar att skicka ut en enkät till berörda fastighetsägare som informerar om grundvattensituationen och samlar in information.

Miljöbalken saknar tydliga regler för hur ett samråd ska genomföras. Men domstolen menar att särskilt berörda personer, i det här fallet ägare till energibrunnar, inte själva ska behöva söka upp inbjudan till samråd och försöka förstå hur och om de berörs. Det är inte tillräckligt att annonsera vid ett tillfälle i dagstidningen och annonsblad när det gäller en påverkan som är så stor att mark kan komma att behöva lösas in.

”Kafkaliknande”

LKAB, vars verksamhet leder till att hela Kirunas centrum ska flyttas, ställer sig frågande till detta.

– Vi flyttar ju stan, gruvans påverkan på samhället är något som alla som bor här lever med hela tiden. Vem i Kiruna är inte särskilt berörd? Domstolen avvisar vår ansökan på en formell grund som kan ifrågasättas både i sak och betydelse efter att vi har jobbat totalt sju år med den och kompletterat otaliga gånger. Nu måste vi börja om, det känns rent Kafkaliknande. Domstolens avgörande gör det tydligt att det inte går att förutse vilka ifrågasättanden som kan uppkomma och när under processen det sker, säger Linda Bjurholt.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.