Så ska det finansiella systemet stärka biodiversitet

Biodiversitet Forskningsfinansiären Mistra har tagit fram en rapport om hur det finansiella systemet ska bli bättre på att hantera frågor om biodiversitet. Enligt rapporten behövs bland annat bättre koll på hur beslut påverkar den biologiska mångfalden.

Så ska det finansiella systemet stärka biodiversitet
Finansiella beslut påverkar biodiversitet men mer kunskap behövs. Foto: StockAdobe

Finanssektorns investeringar behöver gynna och stärka den biologiska mångfalden. Det är utgångspunkten för en rapport från forskningsfinansiären Mistra. Rapporten Aligning Markets with Biodiversity är framtagen av en internationell expertgrupp, och skälet till att rapporten ges ut är att Mistra eventuellt planerar en utlysning inom forskningsområdet senare i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kunskap om vad som kan och bör mätas saknas…

Det är Mistras egna erfarenheter som ligger bakom projektet, enligt Linda Bell, programansvarig.

Linda Bell. Foto: Mistra

– I möten med Mistras kapitalförvaltare blir det allt tydligare att biologisk mångfald nu ses som en avgörande fråga när det gäller hållbara investeringar. Samtidigt saknas kunskap om vad som bör och kan mätas, och osäkerheterna när det gäller data är stora, säger hon.

– Flera nya initiativ är på gång inom finanssektorn för att frågan ska vägas in vid investeringar, men bedömning och kvantifiering av biologisk mångfald är komplext och vi på Mistra ser att här finns ett behov av forskning och innovation.

…liksom kunskap och välfungerande marknad

Enligt rapporten är sambandet mellan den globala ekonomin och den biologiska mångfalden allt mer betydelsefullt. Det är också viktigt att få fram bättre kunskap om effekterna av olika beslut.

– Idag finns inget etablerat sätt att mäta biologisk mångfald för investerare. Det gör att man till skillnad från när det gäller klimat inte mäter alls, eller använder sig av väldigt förenklade sätt att hantera frågan. Det är bland annat här vi ser att ny forskning och innovation behövs, säger Linda Bell.

Beslut på olika nivåer

Rapporten behandlar beslut på flera olika nivåer.

– Det handlar om regelverk på nationell och EU-nivå, till exempel European Green Deal och EU Biodiversity strategy to 2030. Det handlar också om beslut och direktiv som reglerar hur finanssektorn kan agera, till exempel taxonomin på EU-nivån och också de investeringsbeslut som fattas av de stora institutionella investerarna, till exempel våra pensionsfonder, säger Linda Bell.

Fyra punkter framhålls som extra betydelsefulla:

– Korrekt fungerande marknader för biologisk mångfald som verktyg för förändring

– Stärka aspekter av biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande

– Robusta, standardiserade och verifierbara uppgifter om effekterna för den biologiska mångfalden, uppgifterna ska vara tillgängliga för finansbranschen

– Effektiv styrning av marknader som berör biologisk mångfald.

Här finns hela rapporten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.