Nasdaq inleder samarbete med svenska Ecogain

Biologisk mångfald Marknadsplatsen Nasdaq lanserar nu sin ESG Data Hub, en ny plattform som ska ge investerare och finansiella institut beslutsunderlag för mer hållbara investeringar. Svenska Ecogain har valts som leverantör av biodiversitetsdata.

Nasdaq inleder samarbete med svenska Ecogain

Syftet med ESG Data Hub är att tillhandahålla hållbarhetsdata om näringslivet för att ge investerare bättre underbyggda investeringsunderlag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En av hållbarhetsparametrarna handlar om biodiversitet. Biodiversitet är en av de hållbarhetsfrågor som blir alltmer affärsrelevant och därmed allt viktigare i beslutsprocessen för investerare och finansiella institut. Kraven ökar också på att företagen inkluderar frågan i sitt hållbarhetsarbete.

– Nasdaq sänder en tydlig signal till företagen att de måste värdera biodiversitet som den affärskritiska risk den är. Kraven från investerare, myndigheter och kunder kommer fortsätta att öka. Därför är det nödvändigt för företagen att börja ta biodiversitet på allvar, för att framtidssäkra affärerna, säger Fredrik Höök, vd Ecogain i en kommentar.

Bakgrund i Biodiversitetsindex

Ett flertal experter bidrar till ESG Data Hub med data om företagen inom olika hållbarhetsområden. Ecogain blir officiell leverantör för företagsdata inom biodiversitet.

Samarbetet har sin bakgrund i de företagsdata som Ecogain samlar in och analyserar i sitt arbete med Biodiversitetsindex, en årlig kartläggning av stora företags rapportering om biodiversitet.

– Allt eftersom investerare blir medvetna om den biologiska mångfaldens kritiska betydelse vill vi hjälpa dem att bättre integrera biologisk mångfald i sina investeringsbeslutsprocesser, kommenterar James McKeone, VP och europeisk chef för data på Nasdaq.

Sedan tidigare har Nasdaq tillhandahållit en frivillig rapporteringsplattform där företag själva kan välja att dela med sig av sin icke-finansiella rapportering. Men med ESG Data Hub kommer ett flertal experter med spetskompetens inom olika hållbarhetsområden att bidra med strukturerade och detaljerade data för att få en mer detaljerad bild av företagen.

För att stödja transparens och global jämförbarhet är all data som finns tillgänglig på plattformen kopplad till de globala hållbarhetsmål som fastställts av FN.

Kommer skalas upp

I nuläget täcker data för biodiversitet stora företag i Norden och Baltikum, de länder som granskades i Ecogains Biodiversitetsindex 2021. Under 2022 kommer omfattningen att skalas upp till delar av Europa och USA.

Den långsiktiga planen är att i takt med att datamodeller och mätmetoder utvecklas gå från i dag enbart rapporterade data till mätning av faktisk påverkan i både affären och naturen.

Här finns Nasdaqs ESG Data Hub.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.