Så kan AI-teknik hjälpa Sverige att bevara våtmarker

Klimat För att på bästa sätt skydda och bevara våtmarker krävs det mer kunskap om vilka våtmarker som har störst behov av åtgärder. Det menar Naturvårdsverket som nu testar ny AI-teknik som ska hjälpa till i arbetet.

Så kan AI-teknik hjälpa Sverige att bevara våtmarker
AI-teknik kan vara framtidens hjälpmedel för att bevara och skydda våtmarker. Foto: Adobe Stock.

Våtmarker är inte bara viktiga för den biologiska mångfalden, utan spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna då de kan binda koldioxid. Men under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal försvunnit enligt Naturvårdsverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt har förståelsen för våtmarkernas värde under de senaste decennierna vuxit och lagstiftningen skärpts, på både EU-nivå och i Sverige.

Behövs mer kunskap

Men för att göra åtgärder som verkligen gör nytta krävs det enligt Naturvårdsverket mer kunskap, framför allt om vilka områden som behöver prioriteras.

– Vilken status som våtmarkerna har utanför de skyddade områdena är kunskap som både vi och länsstyrelserna behöver för att prioritera arbetet där det gör mest nytta. Bland annat behövs fler åtgärder för att stärka våtmarker med viktiga naturtyper för både biologisk mångfald och klimat, som till exempel rikkärr och högmossar, säger Matti Ermold, handläggare på Naturvårdsverket i en kommentar.

Mindre områden kan vara svåra att identifiera

Men att skicka ut folk i fält för att analysera och inspektera våtmarkerna är enligt Matti Ermold tidskrävande, och att bara förlita sig på satellitbilder räcker inte menar han.

– Vissa naturtyper som högmossar är lätta att identifiera på bild. Men mindre områden som rikkärr kan ligga osynliga mitt inne i skogen, säger Matti Ermold.

Därför har Naturvårdsverket nu lämnat i uppdrag åt forskningsinstitutet Rise att undersöka om det går att använda AI-teknik som komplement till befintliga digitala kartverktyg. AI-tekniken ska hjälpa till att identifiera våtmarkernas naturtyper utanför skyddande områden i Sverige, samt analysera och beräkna datamängder från andra kända kartor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.