Anders Enetjärn: ” Vi måste börja sätta ekonomiska värden på naturen”

Biologisk mångfald WWF:s Living Planet Report är en sorglig läsning som visar på vikten att agera kraftfullt för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Det menar Ecogains grundare Anders Enetjärn som samtidigt tycker att rapporten missar att lyfta några viktiga punkter. Här är hans medskick till näringslivet utifrån rapportens budskap.

Anders Enetjärn: ” Vi måste börja sätta ekonomiska värden på naturen”
Anders Enetjärn, grundare av Ecogain lyfter det han tycker är viktigtaste i WWF:s Living Planet Report. Foto: Elin Åhman/Adobe Stock.

Bestånden av däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur och kräldjur har minskat med 69 procent sedan 1970, visar WWF:s senaste Living Planet Report som släpptes på torsdagen. Den främsta orsaken till nedgången är människans sätt att leva genom överexploatering och markomvandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Anders Enetjärn, grundare av konsultfirman Ecogain, hoppas att så många som möjligt tar till sig rapportens budskap.

– Rapporten är sorglig och jobbig och visar att kniven kommer närmare strupen. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna leva på en bra och frisk planet i framtiden, men då behöver vi en stor och bred krisinsikt i frågan och ett transformativt skifte som ingen kan genomföra på egen hand, säger han.

Lyfter vikten av ett globalt mål

Rapporten lyfter vikten av ett globalt mål för att bromsa och stoppa förlusten av biologisk mångfald – något som även Anders Enetjärn ser som avgörande för att lyckas vända den negativa utvecklingen.

– Det är jätteviktigt. Tittar man på näringslivet vill de ha internationella mål och spelregler och är inte lika intresserade av nationella mål, säger han.

I december hålls FN:s globala toppmöte för biologisk mångfald COP15 i Montréal. Då väntas ett nytt globalt ramverk för biodiversiteten upprättas. Anders Enetjärn har stora förhoppningar på det nya ramverket, men är orolig över hur den slutgiltiga utformningen kommer att bli.

– Tyvärr är jag rädd att det inte kommer att vara tillräckligt tydligt. Det går inte nog att understryka hur viktigt det är med denna typ av globala överenskommelser för näringslivet. Mätbara, tidssatta mål behövs. Då kommer den energi och kraft som behövs. Vi måste bromsa förlusten och återinvestera i naturkapitalet. Så här har världssamfundet en mycket, mycket viktig roll i närtid, säger han.

Saknar att lyfta näringslivet potential

Samtidigt som Anders Enetjärn tycker att WWF-rapporten lyfter många viktiga aspekter, tycker han att den till viss del saknar att lyfta näringslivets potential.

– Rapporten har många bra poänger när det gäller ändrad politik, samarbeten och lagstiftning, nationellt och internationellt. Men det är ju ”tröga” system jämfört med potentialen i näringslivets omställning. Vi måste börja sätta ekonomiska värden på naturen. Först då kommer det finnas ekonomiska incitament för beslutsfattare att vara sparsamma med och börja återinvestera i naturen. Det behövs nya affärsmodeller som gör att det blir lönsamt att göra rätt.

Viktigt att lära känna sina värdekedjor

Vidare tycker han att rapportens gör det än tydligare att näringslivet måste lära känna sina värdekedjor bättre.

– Alla företag har naturen i botten på värdekedjan. Därför behöver man ta reda på vilket sätt man är beroende av naturen och hur man påverkar den för att kunna fatta mer informerade beslut.

Han menar att värdekedjorna också hänger ihop med social hållbarhet, då fattigdom och orättvisor driver förlusterna av biodiversitet i många av världens fattigaste länder.

–  Många av världens fattigaste länder har – i alla fall ännu idag – en extremt rik biodiversitet, samtidigt som regelverken för skydd är svaga. Vi måste ta in att ekologisk och social hållbarhet går hand i hand.

”Proaktiva företag kommer att gynnas framåt”

Slutligen är hans viktigaste medskick till näringslivet att våga spana framåt, fundera över vad klimatomställningen innebär i termer av påverkan på naturen och vilket ansvar man som företag har.

– Rapporten pekar än en gång på att samhället och i det självklart även näringslivet behöver ställa om. Detta är både risker och möjligheter för näringslivet. Proaktiva företag kommer att gynnas framåt, och kunna öka sina marknadsandelar. Vi behöver vara varandras möjliggörare, skapa efterfrågan på varandras lösningar och kommunicera tydligt och öppet hela vägen till slutkonsument, säger Anders Enetjärn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.