Miljöexperten: 3 risker med att missa biologisk mångfald

Biologisk mångfald Det finns många anledningar för företag att sätta upp mål och arbeta med naturen och biologisk mångfald. Tove Hägglund, försäljningschef på Ecogain, listar de viktigaste punkterna.
– Det handlar mycket om att minimera sina risker, säger hon.

Miljöexperten: 3 risker med att missa biologisk mångfald
Tove Hägglund, försäljningschef på Ecogain, menar att företag kan vinna mycket på att arbeta med biologisk mångfald. Foto: Privat/Adobe Stock.

De senaste tre åren har antalet företag som sätter upp mål för biologisk mångfald ökat kraftigt. Men trots att utvecklingen går åt rätt håll tycker Tove Hägglund, försäljningschef på Ecogain, att det går för långsamt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är fortfarande försvinnande få som överhuvudtaget tar i frågan, säger hon samtidigt som hon ser att det har sin förklaring.

– Det är svårt att veta exakt vilka mål man ska förhålla sig till. Jämfört med mål för klimatpåverkan är det inte lika tydligt när det kommer till naturen och biodiversitet.

Lyfter långsiktiga drivkrafter

Men trots att området är komplext, har företag mycket att vinna på att arbeta med frågan, menar Tove Hägglund.

– I ett övergripande perspektiv kan man översätta drivkrafterna att jobba med klimatfrågor till varför företag behöver arbeta med naturen och biodiversitet. Frågorna är på samma sätt avgörande för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle och grundläggande för mänsklighetens överlevnad, säger hon.

Drivkrafter kopplat till risker

Men det finns också mer kortsiktiga incitament för företag att ta vara på menar hon och berättar att man ofta talar om tre olika risker – fysisk risk, varumärkesrisk och omställningsrisk.

– Företag är generellt väldigt riskorienterade, så det handlar mycket om att minimera sina risker. Fysiska risker handlar om att man kan få sina tillgångar förstörda. Är man tillexempel beroende av pollinatörer, och pollinatörerna sedan minskar drastiskt, kan det innebära att skörden minskar eller uteblir. Ett annat exempel är att brist på våtmarker till följd av dikning kan leda till översvämningar, vilket i sin tur kostar väldigt mycket pengar, säger Tove Hägglund.

”Handlar om att hänga med i tiden”

Den andra risken – varumärkesrisken – hänger ihop med att samhällets förväntningar förändras.

– Det handlar om att hänga med i tiden. Nu har de här frågorna inte kommit lika långt som klimatfrågan, men så småningom kommer konsumenter att förvänta sig att företag jobbar för att minska sin påverkan på den biologiska mångfalden. Gör man inte det riskerar man sitt varumärke, säger hon.

Tvingande lagstiftning och förändrad efterfrågan

Omställningsrisken handlar om att planera framåt för att kunna möta vad som kommer att bli en framtida efterfrågan.

– I takt med att synen på biodiversitet förändras, kommer konsumenter i allt högre utsträckning välja produkter som är bra för biologisk mångfald. Det är viktigt att ha med den aspekten när man planerar framåt, annars kan konkurrenterna kan få ett stort försprång, säger Tove Hägglund och tillägger att den lagstiftning som är på gång inom området är viktig i sammanhanget.

– Det kommer mycket från EU, med bland annat taxonomin som tar upp förlusten av biologisk mångfald, som kommer att tvinga företag att ta tag i frågan. Därför är det smart att börja nu, om man inte redan har gjort det.

”Stora möjligheter för företag”

Samtidigt understryker hon att frågan inte bara handlar om risker, utan även om möjligheter för företag.

– Det finns stora möjligheter för företag att vara innovativa och profilera sig som ledare inom det här fältet, säger Tove Hägglund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.