Rött ljus ska glädja fladdermus

Biodiversitet Danska Gladsaxe kommun satsar på mer fladdermusanpassad vägbelysning. Det handlar om en särskild vägsträcka som sedan årsskiftet har rött istället för vitt ljus som gatubelysning. Rött ljus ska påverka fladdermössen mindre, enligt en vetenskaplig studie.

Rött ljus ska glädja fladdermus
Dvärgfladdermus - en av de arter som tros må bättre med röd gatubelysning. Foto: Stockadobe

I skogen längs en av huvudvägarna i danska Gladsaxe kommun, strax utanför Köpenhamn, bor sju olika sorters fladdermöss. När kommunen nu byter ut vägbelysningen, ställde man sig först frågan hur belysningen skulle kunna anpassas till både människor och djur.

– Som Verdensmålekommune (Globala målen-kommun) vill vi gå före genom att säkra bästa möjliga förhållanden för både djur, människor och biologisk mångfald. Det här projektet är ett gott exempel på hur vi på ett intelligent sätt kan balansera krav på trafiksäkerhet och framkomlighet med djurvälfärd och biodiversitet, säger Gladsaxes borgmästare Trine Græse i ett uttalande.

Fullständigt mörker bäst för fladdermusen

Att inte lysa upp vägen och cykelbanan alls, hade varit det bästa alternativet för fladdermössen. Men det skulle inte vara acceptabelt för trafikanterna. Därför lutar sig Gladsaxe kommun mot europeisk forskning, som visar att ljus med lite längre våglängder, som rött ljus, påverkar fladdermössen mindre än till exempel blått och vitt ljus. Nu är det alltså rött ljus längs den delsträcka av vägen, där fladdermössen håller till.

– Vi önskade en belysning som påverkar fladdermössen och naturen så lite som möjligt, utan att kompromissa med trafiksäkerheten, säger trafikingenjör Jonas Jørgensen, som arbetar på kommunen.

Pedagogisk poäng

Ingen av de sju fladdermusarterna längs vägen är hotad eller rödlistad. Men kommunen bedömer ändå att särskilt två av arterna sannolikt har en negativ påverkan av vägen, baserat på en vägledning från danska Vejdirektoratet.

Ytterligare en poäng med den annorlunda ljussättningen är att förbipasserande ska förstå att det är ett särskilt intressant naturområde som de passerar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.