Rekordrestaurering ska ge hotat ålgräs nytt liv

Biologisk mångfald I sommar ska Sveriges största restaurering genomföras vid Kosterhavet. 64 000 skott av ålgräs ska planteras ut med hjälp av dykare.

Rekordrestaurering ska ge hotat ålgräs nytt liv
Per Moksnes planterar ut ålgräs. Foto: Eduardo Infantes /Göteborgs universitet

Sveriges och även Nordens största återplantering av ålgräs någonsin, ska genomföras i Kosterhavets nationalpark.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det hotade ålgräset, som är ett sjögräs, är mycket viktigt för haven och har sedan 1980-talet mer än halverats.

Ålgräsängar på havsbottnen spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden, då sjögräset skapar hem för havslevande djur, stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och fångar upp kol och kväve.

I dag hotas många ålgräsängar av överfiske, övergödning och att kusterna exploaterats.

Ny restaureringsmetod

Restaureringsmetoderna som ska användas är framtagna i Per Moksnes forskningsgrupp Zorro, på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

– Skotten ska planteras av dykare för hand. Det är tidskrävande arbete, men studier visar att det är den mest effektiva metoden i skandinaviska förhållanden, säger Per Moksnes, forskare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet. Sammanlagt hoppas man att ålgräset ska täcka en yta av 8 000 kvadratmeter vid Långevik och Tångudden vid Sydkoster.

Testade metoden 2019

2018 inventerades ålgräset i Kosterhavets nationalpark med hjälp av dykare och drönare. Man upptäckte då att ålgräset hade försvunnit helt i två vikar. 2019 genomfördes en mindre testplantering av ålgräs, med lyckat resultat.

– Våra förstudier visar att miljöförhållandena i de två vikarna är goda för tillväxt av ålgräs och vi kommer därför nu starta en storskalig restaurering med hjälp av inhyrda dykkonsulter som ska använda metoder som vi har utvecklat inom Göteborgs universitet, säger Per Moksnes.

Ökar till hösten

Ålgärsskotten förväntas fyrdubblas till hösten. Sammanlagt ska 20 000 kvadratmeter ålgräs restaureras i Bohuslän mellan år 2019 och 2021.

– För att minska behovet av skott planterar vi skotten i ett schackrutigt mönster med kvadratmeterstora rutor, där luckorna förväntas växa igen inom cirka två år, säger Per Moksnes.

Nedan kan du se första filmen om projektet. Klickar du sedan vidare på projektet Zorros sida, finns fler filmer att se om ålgräs och restaurering.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.