En av tre vill undvika klimatmärkning av kött

Klimat En tredjedel av Sveriges befolkning vill inte veta hur klimatet påverkas av deras inköp av köttprodukter. Forskning från SLU och Lunds universitet visar varför människor tänker så.

En av tre vill undvika klimatmärkning av kött
Foto: Viktor Wrange, SLU

Det råder blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Då märkningen kan vara ett politiskt styrmedel som påverkar människors beteenden, tycks många vara negativt inställda till klimatmärkning av kött.

Forskning från AgriFood Economics Center – ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet, visar att en del aktivt undviker klimatmärkningar för att inte tvingas ändra sitt beteende.

Blundar för klimatet

– Många konsumenter försöker undvika klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende, förklarar Anna Edenbrandt, forskare vid SLU och en av författarna bakom studien.

Dock framgår det av studien att även individer som inte vill ha klimatmärkningar, ändrar sitt inköpsbeteende när de påtvingas information om vilken klimatpåverkan deras inköp har.

– En effektiv klimatmärkning ska därför vara svår att undvika och finnas på alla produkter. En frivillig märkning där produkter som är klimatvänliga märks får mindre effekt, säger Anna Edenbrandt.

Trots allt många positiva

Vänder man på det hela, visar undersökningen att 2 av 3 är positiva till klimatmärkning av kött.

Studien, som bygger på en enkätundersökning och ett inköpsexperiment, visar att klimatmärkning har störst inverkan på de som vill agera hållbart.

Läs mer om studien här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.