En av tre vill undvika klimatmärkning av kött

Klimat En tredjedel av Sveriges befolkning vill inte veta hur klimatet påverkas av deras inköp av köttprodukter. Forskning från SLU och Lunds universitet visar varför människor tänker så.

En av tre vill undvika klimatmärkning av kött
Foto: Viktor Wrange, SLU

Det råder blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter.

Då märkningen kan vara ett politiskt styrmedel som påverkar människors beteenden, tycks många vara negativt inställda till klimatmärkning av kött.

Forskning från AgriFood Economics Center – ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet, visar att en del aktivt undviker klimatmärkningar för att inte tvingas ändra sitt beteende.

Blundar för klimatet

– Många konsumenter försöker undvika klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende, förklarar Anna Edenbrandt, forskare vid SLU och en av författarna bakom studien.

Dock framgår det av studien att även individer som inte vill ha klimatmärkningar, ändrar sitt inköpsbeteende när de påtvingas information om vilken klimatpåverkan deras inköp har.

– En effektiv klimatmärkning ska därför vara svår att undvika och finnas på alla produkter. En frivillig märkning där produkter som är klimatvänliga märks får mindre effekt, säger Anna Edenbrandt.

Trots allt många positiva

Vänder man på det hela, visar undersökningen att 2 av 3 är positiva till klimatmärkning av kött.

Studien, som bygger på en enkätundersökning och ett inköpsexperiment, visar att klimatmärkning har störst inverkan på de som vill agera hållbart.

Läs mer om studien här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.