Ryssland vill öka den biologiska mångfalden – skyddar 2 200 000 hektar natur

biologisk mångfald Ett område lika stort som halva Nederländerna. Så mycket natur ska skyddas i Ryssland, genom inrättandet av tre nya nationalparker.

Ryssland vill öka den biologiska mångfalden – skyddar 2 200 000 hektar natur
Den persiska leoparden är utrotningshotad i Ryssland. Foto: Adobe Stock

I slutet av december 2019 inrättades tre nya nationalparker – i Arktis, Amur-Heilong och Kaukasus.

Nationalparkernas sammanlagda yta är närmare 2 200 000 hektar eller 22 000 kvadratkilometer. Alla parker har etablerats i samråd med lokalbefolkningen i områdena, skriver WWF Ryssland.

Snötranans park

En av nationalparkerna ligger i republiken Sacha, Jakutien. Där häckar sällsynta fåglar som den rödlistade snötranan. Parken fick namnet Kytalyk som betyder ”snötrana” på jakutiska.

Nationalparken är 1 855 554 hektar och rymmer 90 häckande fågelarter, 273 arter av kärlväxter, många av dem sällsynta och 21 arter däggdjur, bland andra varg, fjällräv, järv, vildren, älg, brunbjörn samt en myskoxe.

Förbjuder industrifiske

En del av nationalparken fick ett visst skydd redan på 1990-talet, men det räckte inte. Området behövde en högre bevarandestatus. Detta för att möjliggöra för effektiv övervakning och skydd av häckningsplatser från olika störningar.

För att bevara lokalbefolkningens traditionella livsstil inom nationalparken har bland annat industrifiske förbjudits inom området.

Sällsynt leopard

Ryssland gör även ett område i Dagestan till nationalpark. Parken Samurskiy har en yta på närmare 50 000 hektar och inrättades 2019 efter flera års insatser från WWF-Ryssland och All-Russian Research Institute for Ecology substantial support.

I nationalparksområdet finns viktiga livsmiljöer, bland annat för den starkt hotade persiska leoparden.

Rödlistade arter

Här finns det enligt forskarnas kartläggning hela 1 073 växtarter och hittills har 469 ryggradsdjur identifierats. Av dem är så många som 166 arter upptagna på Rysslands rödlista.

Det tredje skyddade området är Nationalparken Tokinsko-Stanovoy i Amurområdet. Parken med sina 253 000 hektar är ett hem för IUCN:s rödlistade sibiriskta snöfår som ibland även kallas asiatiskt snöfår.

Läs mer här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.